Seznam zvonů katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Toto je seznam zvonů katedrály svatého Víta.

Největší český zvon, Zikmund z roku 1549
Velké zvonění na svátek Zmrtvýchvstání Páně 2012

Sedm zvonů je umístěno na jižní, původní gotické věži. Zvon Zikmund z roku 1549 je největším českým zvonem. Zvonění na svatovítské zvony obstarává spolek dobrovolných zvoníků Pražští zvoníci svatovítští - Campanarii Sancti Viti Pragenses pod vedením Tomáše Stařeckého. Na jižní věži katedrály je zavěšeno sedm zvonů ve dvou patrech:

a tři nové zvony z dílny Dytrychových z Brodku u Přerova, odlité roku 2012, nahrazující starší zvony stejných jmen a doplňující zvonový soubor:

  • Zvon Dominik, jehož jméno (respektující tuto historickou chybu u jeho předchůdce) je zkomoleno z Dominikál - tedy zvonu, svolávajícího věřící k nedělní mši (neděle – den Páně = Dominica - Dominus = Pán.
  • Zvon Maria, (Marie).
  • Zvon Ježíš, nejmenší ze zvonů.

Všechny hradní zvony i hodinové cymbály a další vybavení bylo zničeno požárem roku 1541, například:

Několik dalších zvonů bylo zrekvírováno za obou světových válek:

Všechny zvony jsou poháněny ručně a s výjimkou zvonu Zikmund zvoní pravidelně každou neděli.

Externí odkazyEditovat