Zvláštní matrika

úřad v Brně

Zvláštní matrika je oddělení odboru matriky, které je součástí Úřadu městské části Brno-střed, a která eviduje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí českých občanů, ke kterým došlo v zahraničí. Rovněž vyřizuje matriční agendu pro bývalé cizince, kteří získali občanství České republiky. Zvláštní matrika vystavuje příslušné matriční doklady, tj. rodné, oddací nebo úmrtní listy. Tato matrika vykonává správu pro celé území České republiky.

Zápisy do matriky probíhají na žádost podanou:

  • prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v cizině,
  • prostřednictvím matričního úřadu podle posledního bydliště v České republice,
  • osobně na zvláštní matrice nebo
  • z úřední povinnosti na základě mezinárodních smluv.

Externí odkazyEditovat