Ztracené bednění

Ztracené bednění (podle německy: Verlorene Schalung), lépe zabudované bednění je forma pro uložení čerstvého betonu, která se neodstraňuje a zůstává trvalou součástí vybudované konstrukce.

Ztracené bednění z tenkých železobetonových panelů

Ztracené bednění může přenášet část zatížení konstrukce (spolupůsobit), nebo jenom betonový či železobetonový prvek ohraničovat, případně v něm vytvářet dutiny a tím snižovat jeho hmotnost (stropy). Materiál použitý pro ztracené bednění musí splňovat všechny požadavky, kladené na materiály pro stavby.

Ztracené bednění tvoří základ mnoha konstrukčních systémů a řešení.

Ocelobetonové konstrukce

editovat

V ocelobetonových konstrukcích je bednění tvořeno ocelovým plechem a vždy přebírá část zatížení konstrukce.[1]

Filigránové stropy

editovat
 
Filigránové stropní desky na skládce
 
Ztracené bednění stropu
z filigránových desek připravené k pokládce další výztuže a betonáži

FIligránové stropy[2] jsou vytvořeny ze spřažených tenkých železobetonových desek (filigránových desek), které plní funkci nejen ztraceného bednění, ale mají zároveň nosnou funkci a zejména vytvářejí podhled stropu s dokonale hladkým povrchem. Stropní filigránové desky jsou vyráběny dle ČSN EN 13747+ A2[3]

Stavební systém VELOX

editovat

Při stavbě domů v systému VELOX se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.[4]

Systém EMJ Permadeck

editovat

Lehké GRP (sklolaminátové) panely vyráběné v Anglii a určené primárně pro spřažené mostní konstrukce. Panely se osazují na ocelové nebo betonové nosníky, posléze je zmonolitněna betonová mostovka.[5]

Stropní vložky

editovat

Stropní vložky jako ztracené bednění mají za úkol vylehčovat konstrukci. Mohou být užity jak v prefabrikovaných stropních panelech[6], tak v monolitických konstrukcích.

Stropní vložky kladené na staveništi do monolitické stropní konstrukce jsou různého typu a z různých materiálů. Jejich užití má dlouhodobou tradici v tzv. Waffle-floors, využívaných často u bodově podepřených stropních desek s velkým rozpětím.

Reference

editovat
  1. ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  2. http://www.domeceksnu.cz/ztracene_bedneni
  3. ČSN EN 13747+A2. (72 3058) Betonové prefabrikáty – Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
  4. Stránky společnosti HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim[1] Archivováno 19. 6. 2013 na Wayback Machine.
  5. http://www.emjplastics.com
  6. ČSN EN 15037-4 (72 3414) Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu