Zpětná klapka

Otevřená zpětná klapka, tekutina proudí ve správném směru.

Zpětná klapka má stejnou funkci jako zpětný ventil, tedy zajišťuje průtok média jedním směrem, respektive nepřipustí průtok směrem opačným. Liší se konstrukčně. Na sedlo dosedá klapka, která je otočně ukotvena. Často neobsahuje žádnou pružinu a díky malému tření v uložení a velké vlastní ploše reaguje na směr průtoku média. Vyznačuje se menší těsností, ale také menší tlakovou ztrátou než zpětný ventil.