Značka CE

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a třemi státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Nejčastějším typem technické specifikace, tj. dokumentu, na základě kterého může být posouzení provedeno, je evropská harmonizovaná norma.

Značka shody CE

Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality. Ne všechny výrobky musí být označeny CE, ale pouze ty kategorie výrobků, pro které označení CE stanoví příslušná směrnice. Jedná se např. o hračky, vybrané elektrické spotřebiče, vybrané stavební výrobky, zdravotnické prostředky, výtahy, stroje a měřící zařízení. Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

CE jako - China ExportEditovat

 
Porovnání značky CE (vlevo) a China export

Údajně má existovat podobné logo, které mají používat někteří čínští výrobci s významem China Export či Chinese Export.[1] Evropská komise toto falešné obvinění řešila v roce 2008.[2] Komise nezjistila nic, co by nasvědčovalo existenci značky "Chinese Export"; ani chybné zobrazování loga (menší mezera mezi písmeny) s tím nesouvisí. Komise se ujistila u čínských úřadů, že jejich exportéři budou respektovat evropskou legislativu.[3]

ReferenceEditovat

  1. CE China Export (mark) [online]. [cit. 2012-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-10-16. Dostupné také na: [1]. ; CE Marking [online]. [cit. 2012-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-08-16. 
  2. Europarl.europa.eu. Written question - China Export (CE) mark feeding off the reputation of the European Conformité européenne (CE) mark - P-5938/2007 [online]. 2008-07-29 [cit. 2015-09-07]. Dostupné online. 
  3. www.europarl.europa.eu. Answer to a written question – China Export (CE) mark feeding off the reputation of the European Conformité européenne (CE) mark – P-5938/2007 [online]. [cit. 2011-03-09]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat