Znělá palatální ploziva

Znělá palatální ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɟ, číselné označení IPA je 108, ekvivalentním symbolem v SAMPA je J\.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA 108
Znak IPA ɟ
Znak SAMPA J\
zvuk Zvuková ukázka

CharakteristikaEditovat

  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem - od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: středopatrová souhláska (palatála). Uzávěra se vytváří mezi jazykem a tvrdým patrem.
  • Znělost: znělá souhláska - při artikulaci hlasivky kmitají. Neznělým protějškem je c.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtiněEditovat

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem Ď, ď.

Jako [ɟ] se v domácích slovech rovněž vyslovuje psané /d/ ve skupinách di, a [ɟɪ, ɟi:, ɟɛ].

V jiných jazycíchEditovat

V maďarštině se zapisuje spřežkou Gy,gy.