Jako zelené práce se ve vinohradnictví označují převážně ruční jarní a letní práce, které přímo ovlivňují nové letorosty vinné révy a jejichž cílem je utvoření optimální listové plochy. Optimální listová plocha je charakteristická tím, že je co nejvíce listů osvětleno přímým slunečním světlem a množství listů vegetujících v trvalém stínu je minimalizováno.

Mezi zelené práce se řadí:

Mezi zelené práce naopak nepatří:

Související články Editovat

Literatura Editovat

  • Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová: Nová encyklopedie českého a moravského vína, 1. díl. Praga Mystica, 2005. Str. 166. ISBN 80-86767-00-0.