Za československou republiku rad

Za československou republiku rad. Národní vý­bory a dělnické rady 1917–20 je kniha českého historika Zdeňka Kárníka věnovaná vývoji českého a německého hnutí rad 1917-1920. Vyšla v Praze v Československé akademii věd roku 1963.

Prací o hnutí rad se Zdeněk Kárník v roce 1963 etabloval v akademické veřejnosti jako klíčový specialista v oblasti sociálních dějin. Zabývá se zde historií hnutí rad v českých zemích mezi léty 1917 a 1920 – jejich podobou a institucionálními formami, aktéry a jejich cíli i radikálně socialistickou ideologií, která byla s hnutím rad spojena. Kniha vykresluje paralelně jak německé, tak české hnutí rad od konce světové války až do prosincové stávky roku 1920, kdy končí poválečná revoluční vlna ve střední Evropě.

Pro české prostředí Kárník dokládá, že primární formou aktivizace lidí po 28. říjnu 1918 byly národní výbory, které po celé zemi vznikaly jako nové orgány moci. Teprve na tuto vlnu aktivizace pro nově založený národní stát navazovala nová forma – zejména v průmyslových oblastech se radikalizované dělnictvo pokusilo založit dělnické a vojenské rady, které by po sovětském vzoru prosazovaly socialismus a komunismus. Postoj k hnutí rad se stal rovněž jednou z příčin diferenciace uvnitř sociální demokracie – mezi jejím umírněným a radikálním křídlem. Kárník přitom sleduje nejen formy aktivizace a klíčové aktéry hnutí, nýbrž i diskuse o založení dělnické rady na Kladně na jaře a v létě 1919, propagaci myšlenky rad v druhé polovině roku 1919 i eskalaci vztahů mezi jednotlivými proudy sociální demokracii během roku 1920.

Kromě zpracování velmi bohatého archivního materiálu – zejména hlášení policie a okresních hejtmanství – se zde Kárník opřel o vzpomínky účastníků a o tiskové materiály. Podařilo se mu tak poskytnout velmi komplexní obraz této opomíjené kapitoly českých dějin.

Reference a literaturaEditovat

  • Medailon Zdeňka Kárníka
  • Vladimír Kašík. Prof. Zdeněk Kárník zum siebzigsten Geburtstag. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 6, 2001-2002, s. 277-280.
  • Vladimír Kašík. Sedmdesát let profesora Zdeňka Kárníka. (Další historik sedmdesátník z té podivné /?/ generace osmašedesátníků). In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám. Praha : Karolinum 2003.
  • Milan Otáhal: Má setkání se Zdeňkem Kárníkem. In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám. Praha : Karolinum 2003
  • Zdeněk Kárník: Výběrová bibliografie. In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám. Praha : Karolinum 2003 (zahrnuje léta 1958-2000).

Související článkyEditovat