Lokus (lingvistika)

morfologické značení syntaktické závislosti
(přesměrováno z Závislost (lingvistika))

Termínem lokus se v lingvistice rozumí morfologické značení syntaktické závislosti.

Lokalizace značení v rámci konstrukce

editovat
  1. na řídícím členu konstrukce (tzv. H-značení podle angl. H(ead)-marking),
  2. na závislém členu konstrukce (tzv. D-značení podle angl. D(ependent)-marking),
  3. na řídícím i závislém členu konstrukce (tzv. dvojí značení, angl. Double- či HD-marking),
  4. na žádném členu konstrukce (tzv. nulové značení, angl. 0 či Zero marking).

Druhy značení z morfosyntaktického hlediska

editovat
Druhy značení
Typ Vlastnosti
kódování popis značení samo „kóduje“ urč. kategorii konstrukce: např. pádové značení na substantivu kóduje syntaktické a/nebo sémantické funkce
příklad Dívk-NOMa viděla babičk-ACCu[1]
vysvětlení nominativ (NOM) vyznačuje funkci podmětu, akuzativ (ACC) funkci předmětu
indexace popis značení „indexuje“ kategorii jiného slova v konstrukci: zvl. vyjádření shody
příklad Jan tě vid-SG3í
vysvětlení Koncovka slovesa vyznačuje, že podmět je ve 3. osobě jednotného čísla
registrace popis značení „registruje“ přítomnost jiného slova v konstrukci bez indexace jeho kategorie
příklad Izafet v tádžičtině: kůh-IZi baland (hora-IZ vysoký – vysoká hora)[2]
vysvětlení Přípona -i značí, že podstatné jméno má závislý prvek, nenese však žádné dodatečné informace.

Reference

editovat
  1. Haspelmath 2019, s. 94.
  2. Nichols 1986, s. 58.

Literatura

editovat
  • BICKEL, Balthasar; NICHOLS, Johanna, 2007. Inflectional morphology. Příprava vydání Timothy Shopen. Svazek III: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. S. 169–240. 
  • HASPELMATH, Martin, 2019. Indexing and flagging, and head and dependent marking. Te Reo, the Journal of the Linguistic Society of New Zealand. Roč. 62, čís. 1, s. 93—115. 
  • NICHOLS, Johanna, 1986. Head-marking and dependent-marking grammar. Language. Roč. 62, čís. 1, s. 56—119. Dostupné online. 
  • NICHOLS, Johanna, 1992. Linguistic Diversity in Space and Time. Chicago: University of Chicago Press. Dostupné online.