Záruční list

doklad, který slouží k potvrzení záruky

Záruční list (slangově záručák) je označení pro doklad, který slouží k potvrzení záruky. Prodejce jím potvrzuje svoji odpovědnost za vadné plnění[1] a zpravidla v něm současně vysvětluje srozumitelným způsobem obsah své odpovědnosti, uvádí její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, tj. reklamovat. V záručním listu může být upravena i záruka na jakost, která slouží jako bonus k zákonné odpovědnosti za vadné plnění. V záručním listu musí být uvedeno jméno a příjmení, název nebo obchodní firma prodejce, jeho identifikační číslo, sídlo (v případě právnické osoby) nebo bydliště (v případě fyzické osoby). Prodejce je povinen vystavit záruční list, pokud jej o to spotřebitel požádá, nicméně k samotné reklamaci není nutný, postačuje předložení dokladu o koupi.[2][3] V obchodní praxi je běžné, že faktura na dané plnění slouží zároveň jako záruční a dodací list, přičemž tento fakt je na ní uveden.[4]

Příklad záručního listu

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2099 a násl. [cit. 2021-01-24]. Dostupné online.
  2. Je prodejce povinen vystavit mi k výrobku záruční list? [online]. dTest.cz [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. 
  3. Rádce spotřebitele: Záruční listy [online]. Měšec.cz [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. 
  4. FAKTURA číslo 8034000726 [online]. COMFOR STORES a.s. [cit. 2020-11-24]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat