Zákon o myslivosti

právní předpis

Zákon o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) je zákon patřící mezi současné právní předpisy o myslivosti v Česku.

O myslivosti
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu449/2001 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno27. 11. 2001
Platnost31. 12. 2001
Účinnost1. 7. 2002
Oblast úpravy
Právo životního prostředí

Zákon upravuje tyto oblasti:

 • Chov a zušlechťování zvěře
  • Zásady chovu
   • Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.
  • Omezení směřující k zachování druhu zvěře
   • Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií lze provádět jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K dovozu a vypouštění geograficky nepůvodních druhů živočichů, které jsou považovány za zvěř Mezinárodní mysliveckou organizací (CIC), je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, orgánu státní správy myslivosti a dodržení veterinárních předpisů
  • Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře
   • zakazuje se:
    • vypouštět do honiteb jedince druhů zvěře, které jsou drženy ve farmových chovech, nebo jejich mláďata,
    • vypouštět do honiteb zvěř a zvířata získaná křížením mezi druhy zvěře a mezi druhy hospodářských zvířat,
    • vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí; výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán státní ochrany přírody,
    • zavádět v honitbě další druhy zvěře bez předchozího souhlasu orgánu státní správy myslivosti po vyjádření orgánu státní ochrany přírody.
  • Chov zvěře v zajetí
   • Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Žadatel předkládá vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání.
 • Ochranu myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře
  • Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
  • Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů.
  • Ustanovení, práva a povinnosti myslivecké stráže.
 • Tvorbu a využití honiteb
  • Upravuje zřizování, využívání a zánik honiteb
  • Upravuje fungování honebního společenstva
 • Myslivecké hospodaření a lov
 • Škody způsobené užíváním honitby, zvěří a na zvěři
 • Státní správu myslivosti
 • Přestupky

Externí odkazy editovat