Zákon o advokacii

Zákon o advokacii je název zákona č. 85/1996 Sb., který je základní právní úpravou výkonu advokacie, tedy soustavného poskytování právních služeb za úplatu, stejně jako postavení advokátů, advokátní komory, advokátních koncipientů a působnosti advokátů ze zemí EU na českém území. Tento zákon nahradil nejen dosavadní zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii, ale i zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, a z dosavadních komerčních právníků se tak stali standardní advokáti.

Zákon o advokacii
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 85/1996 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 13. březen 1996
Platnost 22. duben 1996
Účinnost 1. červenec 1996
Související předpisy
advokátní tarif

Systematika zákonaEditovat

Zákon se člení na osm částí, některé části se dále člení na hlavy:

  1. Úvodní ustanovení – Upravují zejména definici advokacie a to, kdo ji může provozovat.
  2. Advokát – V hlavě první jsou stanoveny předpoklady pro výkon povolání advokáta, je regulován zápis do seznamu advokátů, který vede advokátní komora, vyškrtnutí z tohoto seznamu a pozastavení výkonu advokacie. Hlava druhá určuje, v jakých formách je možno advokacii provozovat (samostatně, ve sdružení s dalšími advokáty, jako společník obchodní společnosti zaměřené na vykonávání advokacie nebo v pracovním poměru k jinému advokátovi) a v hlavě třetí jsou stanoveny konkrétní práva a povinnosti advokáta, včetně vztahu k příkazům klienta, povinnosti mlčelivosti, nutnosti pojištění pro případ způsobení škody klientovi i povinnosti nosit advokátní talár. Hlava čtvrtá pak řeší kárnou odpovědnost advokátů.
  3. Evropský advokát – Je rozlišován hostující evropský advokát, který poskytuje právní služby na území České republiky pouze příležitostně (hlava první) a usazený evropský advokát, který na tomto území působí soustavně a je i zapsán v seznamu evropských advokátů, vedeném Českou advokátní komorou (hlava druhá).
  4. Zahraniční společnost – Kromě evropských advokátů může advokacii vykonávat i zahraniční společnost.
  5. Advokátní koncipient – Stanoveny jsou předpoklady pro zapsání do seznamu advokátních koncipientů a obdobně jako u advokátů jejich práva a povinnosti.
  6. Komora – Tato část zřizuje Českou advokátní komoru jako právnickou osobu a stanoví její orgány a jejich kompetence.
  7. Působnost Ministerstva spravedlnostiMinisterstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad výkonem advokacie, je oprávněno předložit soudu k přezkoumání stavovské předpisy, které vydává advokátní komora, a samo pak vydává advokátní zkušební řád a kárný řád, přičemž ministr spravedlnosti působí jako kárný žalobce.
  8. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná – Jsou vymezeny otázky k úpravě advokátními stavovskými předpisy a je zaveden Věstník advokátní komory, ve kterém jsou publikovány. Dále jsou podrobněji upraveny advokátní zkouška, zkouška způsobilosti, uznávací zkouška, seznam advokátů, seznam advokátních koncipientů a seznam evropských advokátů. Závěrem jsou transformováni dosavadní komerční právníci v advokáty.

Externí odkazyEditovat