Zákoník

komplexní legislativní úprava určité oblasti hmotného práva
Možná hledáte: Kodex.
Tento článek je o kodifikaci právního odvětví. Další významy jsou uvedeny na stránce zákoník (rozcestník).

Zákoník neboli kodex je právní předpis zahrnující právní normy určitého právního odvětví. V moderním slova smyslu jde především o komplexní úpravu určité oblasti hmotného práva, protože v právu procesním je obdobou zákoníku řád (angl. rules of procedure, franc. régles de procédure, něm. Prozessordnung).

Proces vytvoření zákoníku se nazývá kodifikace.

Systematická organizace práva do zákoníků je charakteristická pro státy, jejichž právní řád je založen na kontinentální evropské tradici, vycházející historicky z římského práva.

Externí odkazy editovat