Základní mapa České republiky 1 : 10 000

státní mapové dílo, zobrazující území ČR souvislým kladem 4 533 mapových listů

Základní mapa ČR 1 : 10 000 je státní mapové dílo, zobrazující území ČR souvislým kladem 4 533 mapových listů. Jednotlivé listy mají rozměr 62 x 46 cm, mapové pole má tvar lichoběžníku s délkami základen od 47,03 do 49,22 cm, výškou 38 cm a zobrazuje průměrně plochu 18 km2. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny od Základní mapy České republiky 1 : 50 000, rozdělené na pět sloupců a pět vrstev. Jedná se o nejpodrobnější mapové dílo středního měřítka.[1] Při generalizaci nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb a ke zjednodušování tvarů.[2] Polohopis díla je vyhotoven v souřadnicovém systému S-JTSK, výškopis ve výškovém systému Balt po vyrovnání.[3]

Po invazi roku 1968 vznikla potřeba nového mapového díla pro civilní účely, které by bylo ochuzeno o utajované skutečnosti. Utajovaly se především vojenské značky a zařízení, geografické a rovinné souřadnice. Mapy z tohoto díla odvozené byly polohově deformovány. Proto bylo vytvořeno nové mapové dílo Základní mapa středního měřítka civilní zeměměřickou službou[3]. Roku 1988 došlo k dokončení prvního vydání, a až do roku 2000 byly jednotlivé mapové listy obnovovány.[1] Od roku 2001 se mapové listy vyhotovují digitálně z databází ZABAGED a Geonames. Nová podoba Základní mapy ČR 1 : 10 000 byla dokončena pro území celé České republiky roku 2006. Aktualizaci a tvorbu zajišťuje Zeměměřický úřad.[2]

Obsah mapy

editovat

Polohopis: sídla, jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového pole, porost a povrch půdy.[1]

Výškopis: vrstevnice v intervalu 1, 2 a 5 m, šrafy.[1]

Popis: druhové označení objektů, standardizované geografické názvosloví, kóty vrstevnic, výškové kóty, rámové a mimorámové údaje.[1]

Rovinná pravoúhlá souřadnicová síť S-JTSK a zeměpisná síť ETRS89 od roku 1992.[1]

Reference

editovat
  1. a b c d e f ČÚZK - Základní mapy středních měřítek - tištěné produkty. www.cuzk.cz [online]. [cit. 2018-02-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-03-16. 
  2. a b CUZK@CUZK.CZ, CUZK [www.cuzk.cz]; e-mail:. ČÚZK: Geoportál. geoportal.cuzk.cz [online]. [cit. 2018-02-04]. Dostupné online. 
  3. a b Zdeněk Lenhart a kolektiv - Tvorba map pro orientační běh - kartografie. tvorbamap.shocart.cz [online]. [cit. 2018-02-04]. Dostupné online.