Základní dokument církve nebo náboženské společnosti

Základní dokument církve a náboženské společnosti v českém právním řádu je povinnou náležitostí návrhu její registrace podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Pří řízení o registraci nebo o přiznání zvláštních práv nebo o zapsání evidované právnické osoby ministerstvo kultury podle § 14 odst. 1 písm. c) přezkoumá, zda činnost není v rozporu s tímto základním dokumentem. Registrována u ministerstva musí být i změna základního dokumentu, církev a náboženská společnost je povinna změny oznámit do 10 dnů.

Základní dokument církve nebo náboženské společnosti, například statut, stanovy, řád a podobně, byl požadován již v § 13 zákona č. 308/1991 Sb.

Obsah základního dokumentuEditovat

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. musí tento dokument obsahovat:

 • Název církve a náboženské společnosti, nezaměnitelný s názvem jiné, existující právnické osoby
 • Poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry
 • Sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky
 • Statutární orgán s působností na území České republiky, způsob jeho jednání a ustanovování a další zmocněné orgány, případně osobní údaje členů těchto orgánů
 • Organizační strukturu
 • Způsob ustanovování a odvolávání duchovních a seznam používaných označení duchovních
 • Způsob schvalování změn v tomto základním dokumentu, v jeho přílohách a v údajích v něm obsažených
 • Začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti mimo území České republiky
 • Zásady hospodaření náboženské společnosti, získávání finančních prostředků, oprávnění k hospodaření, způsob naložení s likvidačním zůstatkem
 • Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti
 • Předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti (ty mohou být pouze doplňkovou činností)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat