Wikipedistka:Elisvacl/Pískoviště

PolohaEditovat

Obec Klenov je místní částí Pluhova Žďáru v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 2,5 km na jih od Pluhova Žďáru. Kraj: Jihočeský, okres Jindřichův Hradec, PSČ 378 21 Kardašova Řečice[1]

Nadmořská výška: 461 m n.m.

Rozloha: katastrální území Klenov ( 5,17 km2 )

Souřadnice: 49°11'56'' s.š., 14°53'12''v.d., mapa

DostupnostEditovat

Autobusovou linkou č. 340180 ČSAD Jindřichův Hradec[2] z Kardašova Řečice, náměstí.

ObyvatelstvoEditovat

Počet trvalých obyvatel: 108

Počet trvale obydlených domů: 32[1]

HistorieEditovat

Osada Klenov byla založena před rokem 1200. Za zakladatele a původní majitele jsou považováni vladykové klenovští. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1294 [1] v listině Oldřicha II. z Hradce, když roku 1294 zajišťoval věno své manželce Mechtildě.[3]

Klenovští vladykové snad dále vlastnili část obce. Od konce čtrnáctého století náležel zřejmě celý Klenov (spolu s Kardašovou Řečicí) pánům z Hradce, tj. k panství jindřichohradeckému. Koncem roku 1400 část výnosů (důchodů) z Klenova věnovali páni z Hradce jimi založenému špitálu v Jindřichově Hradci.

V roce 1693 bylo, při dělení Slavatovského majetku, Kardašovo řečické panství, jehož součástí byl i Klenov, odděleno od panství jindřichohradeckého. Povinnosti odvádět platy a robotu hradeckému špitálu ale části obce zůstaly. Obyvatelé obce Klenov připadli pod jednu správu teprve 14. listopadu 1760, kdy tehdejší majitel panství baron Jungwirth vykoupil „sedm sedláků a čtyři chalupníky klenovské, kteří do té doby platili úroky hradeckému špitálu sv. Jana Křtitele, ač robotou a poddanstvím patřili už od roku 1694 k panství řečickému“.[3] Od roku 1848 byla obec svobodná.

Pamětihodnosti a zajímavostiEditovat

 
Kaple 2017

Na návsi může návštěvník vidět pomník obětem války, postavený v roce 1924 z peněz, vybraných občany. Na vršku nad návsí stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla postavena v roce 1833. Po cestě k sousední obci Pohoří jsou stavení bývalého Dolního mlýna, čp. 28, který roku 1647 povolil postavit majitel panství hrabě Adam Pavel Slavata. Nad obcí je největší místní rybník, zvaný Špitálský. Polní cestou kolem něj je možno dojít k samotě U Vojtů a dále do Klenovských lesů. Pak lze pokračovat kolem Klenovské hájovny a Prokopského dvora, k zámku Pluhův Žďár a dojít až ke státnímu zámku Červená Lhota.[1]

 
Kaple interiér

Kaple sv. Jana NepomuckéhoEditovat

Popis památky: objekt, kat. č.1000130277[4] - návesní kaple sv. Jana Nepomuckého. Je to památkově chráněná, jednoduchá jednolodní stavba s věží při západním průčelí, s polygonálním chórem. Na sedlové střeše lodi je tašková krytina, věž je pokrytá měděným plechem. Průčelí je členěno nárožními pilastry, a na ně navazující hlavní římsou. Okna jsou orámována štukovými rámy. Fasáda věže je členěna pilastry a páskovými římsami, pod krovem je umístěno profilované kladí. Vstupní portál s kamenným ostěním a se segmentovým záklenkem je v přízemí věže. Okna ve věži mají stejné členění jako loď. Strop v interiéru lodi je zaklenut tzv. českými plackami, oddělenými pasy, v části chóru nad oltářem je klenba tzv. koncha. V západní části (nad vchodem do kaple) je umístěna zděná kruchta, přístupná schodištěm zvenku. Svými stavebními prvky se řadí mezi pozdně barokní kaple. Evidenční list památky byl zpracován v roce 1963.[5] Památkově je kaple chráněna od 3.5.1958[6]

V letech 2019 - 2021 proběhly opravy kaple.[7] V kapli byla opravena podlaha a vybudován odvod dešťových vod, provedena opatření proti pronikání zemní vlhkosti do objektu. Dále byla provedena výměna střešního pláště kaple i věže, oprava schodů na kruchtu, oprava omítek.[8]

KřížeEditovat

Nejvíce se v českých zemích stavěly kříže v dobách rekatolizace, kdy vešlo v obyčej stavět při vstupu do vesnice nebo města kříž, který dával příchozímu cizinci symbolické znamení, že obec se opět drží katolické víry.[9] Identifikace s krajinou prostřednictvím drobného sakrálního objektu se projevuje i jeho postavením na místě, které člověk opouští, se kterým se loučí, aby ho právě kříž nebo kaplička zastupovaly tam, kde být nemůže, na hranicích obcí, kde tvořila jakousi duchovní bránu, a kříže na místech neštěstí.[10]

V Klenově byly postaveny čtyři kříže. Dva kříže stojí v místech na začátku, a na konci obce. U příjezdu do vsi směrem od Kardašovy Řečice (GPS 49°11'55.251"N, 14°53'4.116"E) je umístěn kovový kříž obdélníkového půdorysu (kamenná patka 0,6 x 0,5 m), o výšce 3 m, s nápisem "Nákladem obce Klenovské", datován rokem 1862.[11]

Kříž na východní straně obce stojí na soukromém pozemku, a je nepřístupný.

U kaple, v místě před jejím vchodem (GPS 49°11'53.746"N, 14°53'21.341"E), stojí kovový kříž obdélníkového půdorysu (kamenná patka 0,6 x 0,6 m), o výšce 3 m, s nápisem "Pozdraven buď Pán Ježíš Kristus".[12]

V polích za Klenovem, nad rybníkem zvaným Špitálský (GPS 49°12'7.558"N, 14°53'39.077"E), byl postaven kamenný kříž s patkou o půdorysu 1 x 1 m, výšce 5,5 m a s nápisem "Zde byl bleskem zabit Josef Petr II. července 1893 V 29. ROCE SVÉM"[13]

ReferenceEditovat

 1. a b c d Klenov | Obec Pluhův Žďár. obecpluhuvzdar.cz [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 
 2. R.O, CHAPS spol s. Jízdní řády IDOS.cz. idos.idnes.cz [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 
 3. a b HRUBÝ, Jaromír. Řečice Kardašová a bývalé panství Řečické. Praha: J. Pištěk, 1893. 273 s. S. 222 - 225. 
 4. https://pamatkovykatalog.cz/navesni-kaple-sv-jana-nepomuckeho-1377529
 5. Národní památkový ústav. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 
 6. kaple - Památkový Katalog. pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 
 7. Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, p. č. st. 42, k. ú. Klenov. Národní památkový ústav [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 
 8. FORMÁNKOVÁ, Jana. Opravují klenovskou kapli. Jindřichohradecký deník. 2019-02-27. Dostupné online [cit. 2022-02-22]. 
 9. NUSEK, J., SVOBODA, J., ET AL. 2001: PŘÍBĚH KAPLIČEK: DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY NA PODBLANICKU. 1.VYD. VLAŠIM: ČSOP VLAŠIM, 132 S. ISBN 80-86327-16-7. [s.l.]: [s.n.] 
 10. DOHNALOVÁ, Barbora; A KOL. Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2015. 296 s. ISBN 978-80-7509-382-0. 
 11. Křížek před Klenovem | Kapličky Třeboňsko | MAS Třeboňsko. www.trebonsko-kaplicky.cz [online]. [cit. 2022-02-23]. Dostupné online. 
 12. Křížek v Klenově před kostelem | Kapličky Třeboňsko | MAS Třeboňsko. www.trebonsko-kaplicky.cz [online]. [cit. 2022-02-23]. Dostupné online. 
 13. Kříž v polích za Klenovem | Kapličky Třeboňsko | MAS Třeboňsko. www.trebonsko-kaplicky.cz [online]. [cit. 2022-02-23]. Dostupné online.