Založené a podstatně rozšířené články

Autarkie, Domácí hrošík, Pierre Brassau, Seznam sokolských jednot v Česku, Thomas Hylland Eriksen, Raymond Firth, Marshall Sahlins, Louis Dumont

------------------------------------------

Dlouho jsem jen četl články a přihlížel dění na české Wikipedii. Teď už pár měsíců edituji.

Wikipedie mě zajímá také jako objekt etnografického výzkumu.