Wikipedista:Vojtěch Veselý/Pískoviště

Snadné čtení

Snadné čtení je metoda...

Snadné čtení (anglicky Easy to Read, zkráceně ETR) nebo také zjednodušený jazyk je způsob psaní textu co nejsrozumitelnější formou

.... určen pro čtenáře, kteří by s pochopením běžného textu mohli mít problémy – lidé s malou gramotností, cizinci špatně ovládající daný jazyk či lidé s mentálním postižením nebo sníženími kognitivními funkcemi

způsob, jak garantovat právo na informace (což je jedno ze základní lidských práv) všem. Podporuje samostatnost a větší zapojení do společnosti.

Snadné čtení je určeno především pro předávání praktických informací, existují ale i překlady beletristických děl.

--

Příbuzný koncept snadnému čtení je tzv. srozumitelný jazyk (anglicky plain language), který ale cílí na vešerou (laickou) veřejnost. Srozuitelný jazyk používá krátké věty, vyhýbá se žargonu, má zajistit jasné a snadné porozumění. V některých zemích mají úřady povinnost komunikovat s občany srozumitelným jazykem.

Zásady

editovat
 • krátké věty
 • bezpatkové písmo
 • větší font
 • kde je to možné, použít ilustrační obrázky či diagramy
 • vyhýbat se trpnému rodu, používat činný rod
 • ...

Cílové skupiny

editovat
 • lidé s mentálním postižením
 • lidé se sníženými kognitivními funkcemi (např. s Alzhaimerovou chorobou)
 • cizinci špatně ovládající daný jazyk
 • lidé s nízkým vzdělání, lidé částečně negramotní
 • lidé ve vypjaté situaci (např. účastníci nehody)
 • děti (zdroj?)

Historie

editovat

viz Hate Free[1]

v česku jej propaguje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

2019 metodika https://www.mvcr.cz/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením !!

Příklad

editovat

Základní verze

editovat

„Jsme malá nezisková organizace. Od roku 2016 vytváříme příležitosti pro setkání a spolupráci mezi neurodivergentními umělkyněmi a umělci a těmi, kteří jsou „postižení” výtvarným akademickým vzděláním. Věříme, že stejně tak, jako je důležité pro neurodivergentní umělkyně a umělce mít možnost rozvíjet kreativitu a svůj výtvarný projev, je to důležité i pro celou naši společnost. Vycházíme z toho, že nejen umělec potřebuje publikum, ale společnost potřebuje být vystavena jedinečné perspektivě, kterou tito neurodivergentní umělkyně a umělci mohou nabídnout.“[2]

Snadné čtení

editovat

Barvolam je malá nezisková organizace. Vznikla v roce 2016.

V Barvolamu máme výtvarnou dílnu. Dílna se jmenuje Studio Barvolam.

Do ní chodí neurodivergentní umělci a umělkyně. To jsou lidé, kteří mají mentální znevýhodnění nebo autismus.

V dílně pracují také umělci a umělkyně s výtvarným vzděláním z vysoké školy.

V dílně se společně setkávají a tvoří. Vzájemně se podporují a učí se od sebe. Třeba jak být trpělivý a naplno tvořit. Také si předávají své znalosti o umění.

V Barvolamu chceme, aby neurodivergentní umělci a umělkyně dostali příležitost ukázat svá díla veřejnosti. Mohou tak všem ukázat, co dokážou.[3]

Reference

editovat
 1. Spolek Barvolam. Snadné čtení je způsob, jak do běžného života společnosti zapojit i lidi s mentálním postižením. HateFree Culture [online]. 2022-05-25 [cit. 2024-06-25]. Dostupné online. 
 2. O nás – Barvolam [online]. [cit. 2024-06-25]. Dostupné online. 
 3. O nás – Barvolam (snadné čtení) [online]. [cit. 2024-06-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat
 • Metodika Easy to read – metodický postup pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup, vydáno ministerstvem vnitra v roce 2019

právo na informace !

Basic English ??


#lidskaprava