Wikipedista:Vojtěch Dostál/ambasády a jejich sídla

Tento seznam je generován z údajů na Wikidatech a je pravidelně aktualizován botem.
Úpravy provedené v seznamu budou při příští aktualizaci odstraněny!

Provozovatel Název nachází se v administrativní jednotce sídlo používá budovy s tímto uživatelem
Alžírsko Alžírské velvyslanectví v Česku Praha Vila Tavíka Františka Šimona čp.483
Dánsko Ambasáda Dánska v Česku Praha
Estonsko Ambasáda Estonska v Praze Praha
Mexiko Ambasáda Mexika v Praze Praha
Turecko Ambasáda Turecka v Praze Praha
Švédsko Ambasáda Švédska v Česku Praha
Spojené království Britské velvyslanectví v Praze Praha Thunovský palác Thunovský palác
Španělsko Embassy of Spain in Czechoslovakia Praha Praha
Francie Francouzské velvyslanectví v Praze Praha Buquoyský palác
Indonésie Indonéská ambasáda v Praze Smíchov
Irsko Irské velvyslanectví v Česku Praha Vratislavský palác
Litva Litevské velvyslanectví v ČR Praha
Německo Německé velvyslanectví v Praze Praha Lobkovický palác
Polsko Polské velvyslanectví v Praze Praha
Portugalsko Portugalské velvyslanectvi v České republice Praha Vila JUDr. V. Wostrého čp. 339
Rumunsko Rumunské velvyslanectví v Praze Praha Morzinský palác
Severní Korea Severokorejské velvyslanectví v Česku Praha
Slovinsko Slovinská ambasáda v Praze Praha
Ukrajina Ukrajinské velvyslanectví v Praze Praha
Albánie Velvyslanectví Albánské republiky v České republice Praha
Arménie Velvyslanectví Arménie v Česku Praha
Belgie Velvyslanectví Belgického království v Praze Malá Strana
Bosna a Hercegovina Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Česku Praha
Japonsko Velvyslanectví Japonska v České republice Praha
Jižní Korea Velvyslanectví Korejské republiky v Praze Praha
Lotyšsko Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze Vinohrady
Lucembursko Velvyslanectví Lucemburského v České republice Praha Měšťanský dům U Charvátů
Moldavsko Velvyslanectví Moldavska v Praze Praha
Nigérie Velvyslanectví Nigérie v Praze Dejvice
Pákistán Velvyslanectví Pákistánské islámské republiky v Česku Střešovice
Rakousko Velvyslanectví Rakouska v Česku Praha Palác Hložků ze Žampachu
Severní Makedonie Velvyslanectví Severní Makedonie v Praze Veleslavín
Spojené státy americké Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze Praha Praha Vila Otto Petschka
Vila Isidora Petschka
Tunisko Velvyslanectví Tuniské republiky v Česku Praha
Stát Palestina Velvyslanectví státu Palestina v Česku Suchdol
Ázerbájdžán Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v České republice Praha
Švýcarsko Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice Praha Vila Dělostřelecká čp. 588 Vila Dělostřelecká čp. 588
Slovensko slovenská ambasáda v Praze Praha
Afghánistán velvyslanectví Afghánské islámské republiky v České republice Praha
Argentina velvyslanectví Argentiny v České republice Praha Palác Riesů ze Stallburgu
Brazílie velvyslanectví Brazílie v Česku Praha
Bulharsko velvyslanectví Bulharské republiky v České republice Praha
Bělorusko velvyslanectví Běloruské republiky v České republice Praha
Chile velvyslanectví Chilské republiky v České republice Praha Vila U Vorlíků čp. 623
Chorvatsko velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice Praha
Egypt velvyslanectví Egyptské arabské republiky v České republice Praha Vila Pelléova čp. 13
Filipíny velvyslanectví Filipín v České republice Praha Pozdně klasicistní nájemní dům
Finsko velvyslanectví Finska v České republice Praha
Ghana velvyslanectví Ghany v České republice Praha
Gruzie velvyslanectví Gruzie v České republice Praha
Indie velvyslanectví Indie v České republice Praha Praha
Irák velvyslanectví Irácké republiky v České republice Praha
Jemen velvyslanectví Jemenu v České republice Praha
Jihoafrická republika velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice Praha
Kanada velvyslanectví Kanady v České republice Praha
Konžská demokratická republika velvyslanectví Konžské demokratické republiky v České republice Praha
Kosovo velvyslanectví Kosovské republiky v Česku Praha Vratislavský palác
Kuba velvyslanectví Kubánské republiky v České republice Praha
Kuvajt velvyslanectví Kuvajt v České republice Praha
Kypr velvyslanectví Kyperské republiky v České republice Praha
Libanon velvyslanectví Libanonské republiky v České republice Praha Nájemní a spolkový dům
Libye velvyslanectví Libyjského státu v České republice Praha
Malajsie velvyslanectví Malajsie v České republice Praha
Maroko velvyslanectví Marockého království v České republice Praha Dům Mickiewiczova 254/6
Maďarsko velvyslanectví Maďarska v Praze Praha Traubova vila Traubova vila
Mongolsko velvyslanectví Mongolska v České republice Praha
Norsko velvyslanectví Norského království v Praze Praha
Peru velvyslanectví Peruánské republiky v České republice Praha
Kazachstán velvyslanectví Republiky Kazachstán v České republice Praha
Myanmar velvyslanectví Republiky Myanmarského svazu v České republice Praha
Rusko velvyslanectví Ruska v České republice Bubeneč (Praha 6) Vila Friedricha Petschka
Saúdská Arábie velvyslanectví Saúdské Arábie v Česku Praha
Spojené arabské emiráty velvyslanectví Spojených arabských emirátů v České republice Praha
Srbsko velvyslanectví Srbské republiky v České republice Praha Kounický palác
Izrael velvyslanectví Státu Izrael v České republice Praha Vila Badeniho čp. 491 Vila Badeniho čp. 491 Vila Badeniho čp. 491
Suverénní řád Maltézských rytířů velvyslanectví Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice Praha Johanitská komenda v Praze
Sýrie velvyslanectví Syrské arabské republiky v České republice Praha Vila Českomalínská čp. 7
Thajsko velvyslanectví Thajského království v České republice Praha
Vietnam velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v České republice Praha
Írán velvyslanectví Íránské islámské republiky v České republice Praha
Řecko velvyslanectví Řecké republiky v České republice Praha Vila Na Ořechovce čp. 559 Vila Na Ořechovce čp. 559
Čína Čínské velvyslanectví v Praze Praha Vila Berty Petschkové
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.