Woman teaching geometry.jpg

Scholipeta (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

Obor: dějiny filosofie (zvl. středověká logika a sémantika), dějiny věd (zvl. středověké lékařství), latinská filologie.

Web: BIBLIOTHECA.wz.cz (bibliograficko-encyklopedický zdroj pro dějiny filosofie a vědy, zvl. středověké).[1]

Blog: INSOLUBILIA (o tomtéž - jenže blog).

Založené články:

2010: Alfred ze Sareshelu (18.6.) •  Boehner, Philotheus (21.6.) •  Boethius z Dácie (28.1.) •  The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (8.7.) Geulincx, Arnold (27.5.) •  magister regens (28.6.) •  Richard Campsall (28.6.) •  Schola medica salernitana (24.6.) •  Vilém z Moerbeke (13.6.) •  Witelo (24.5.).

2011: Milan Mráz (19.3.) •  Marek Otisk (5.7.) •  Filosofický časopis (7.7.) •  [2]

Relikty: osobní bibliografický nástroj, hodnotitelské snahy.  1. Zálohuje je Národní knihovna v rámci projektu WebArchiv. Zde však nejsou považovány za relevantní.
  2. Automatický seznam, zde i s redirecty. Několik komentářů k starším editacím.