Často přebývám na jednom velkém ostrově na Jižní poloukouli.