• Absolvoval jsem Přírodovědeckou fakultu Karlovy university, obor hydrogeologie a inženýrská geologie.

Ve svém oboru (jako hydrogeolog pracuji již 40 let) se v současné době snažím předávat svoje praktické zkušenosti postupně mladší generaci, proto jsem s radostí uvítal možnost podílet se na Wikipedii.