Pískoviště2

Bydlím v Olomouci, jsem v důchodu, absolventka VŠE v Bratislavě. Do Wikipedie jsem se aktivně zapojila v dubnu 2017, zatím se zaměřuji spíše na doplňování již existujících článků a odstraňování pahýlů.