Wikipedista:Mickapr/Pískoviště 6

Myslitel (Le Penseur) je jedním z nejznámějších a často reprodukovaných děl francouzského sochaře Augusta Rodina (1840 - 1917).

Auguste Rodin: Myslitel Musée Rodin, Paříž

Námět a díloEditovat

Socha nevznikla původně jako samostatné dílo. V rámci přípravy realizace první veřejné Rodinovy zakázky na portál Muzea dekorativního umění vznikla po roce 1880 řada soch, které byly určeny pro tento portál.

Námětem portálu bylo ztvárnění části Peklo Dantovy Božské komedie. Z tohoto důvodu Byl zvolen název díla Brána pekel. Použité sochy měly symbolizovat hlavní postavy Dantova díla. Brána měla být završena sochou Danta, přemítajícího o svém díle. Nemělo jít o přesnou podobu, ale o personifikaci všech básníků, zejména Baudelaira a Huga, ke kterým Rodin pociťoval nesmírný obdiv. Přestože na Bráně pekel pracoval Rodin prakticky po celý zbytek života, portál za jeho života nebyl veřejně vystaven a byl odlit do bronzu až 10 let po jeho smrti. Vlastní muzeum nebylo postaveno nikdy.

Sochy použité v Bráně pekel byly však zpracovány i jako jako samostatná umělecká díla: Myslitel (Le Penseur, původně zvaný Básník), Polibek (Le Baiser - sousoší Paola a Francesky z Brány pekel), Ugolin. Tato díla jsou známa z pozdějších bronzových odlitků či provedení v mramoru.

Kompozice sochy navazuje na antické vzory, zejména Torzo belvedérské, které je dnes vystaveno ve Vatikánských muzeích. Na rozdíl od klasického ztvárnění tématu přemýšlení, kde jsou osoby oblečené, případně i se zbraněmi či jinými atributy (Pallas Athéna, Michelangelovy sochy, např. Mojžíš, Myslbekova Oddanost, Podobizna kováře Jecha od Karla Purkyně) je Rodinův Myslitel zcela bez oblečení a jakýchkoli ilustrujících nástrojů. Symbolizuje tak univerzálnost myšlení. Vztah mezi duchem a tělem je zvýrazněn svalnatým zpracováním aktu. Výraz obličeje i celého těla, kde se loket pravé ruky opírá o levé koleno, svědčí o hlubokém soustředění při řešení závažného dilematu. I když podle původního určení socha byla určena pro pohled zepředu, akt je promodelovaný jako celek, což vynikne při pohledu na záda sochy.

Původní sádrový model realizovaný v letech 1881-2 byl vysoký 87 cm a byl poprvé vystaven v Kodani v roce 1888. Zvětšenou verzi sochy vytvořil Rodin se svými asistenty v roce 1903. Originál v sádře, vysoký 182 cm, vlastní Rodinovo muzeum v Paříži. Poprvé byl vystaven v roce 1904. Dílo okamžitě slavilo ohromný úspěch. Byly v něm rozpoznány síla lidství i symbol demokracie. Bronzový odlitek sochy byl v roce 1906 instalován před pařížským Pantheonem (od roku 1922 v zahradě Rodinova muzea). V roce 1917, v roce Rodinovy smrti už existovalo 8 odlitků zvětšené verze Myslitele. Početné odlitky sochy dnes zdobí řadu míst na více kontinentech a svědčí o všeobecném uznání, kterému se toto dílo těší. Samotné dílo se stalo inspirací pro další generace umělců.

Socha Myslitele zdobí také Rodinův hrob v Meudonu u Paříže.

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

Vzhledem k popularitě díla byla pořízena i řada neoficiálních kopií, které se mohou lišit i rozměry od originálu.

ReferenceEditovat

Tento článek byl zpracován na základě níže uvedené literatury a s přihlédnutím ke článku Le Penseur ve francouzské Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • Rodin, Le Livre du Centenaire, sous la direction de Catherine Chevillot et d'Antoinette Normand-Romain, Réunion des Musées Nationaux, Paris 2017, IBSN:978-2-7118-6373-0
  • Raphaël Masson, Véronique Mattiussi: Rodin, Edition Flamarion, Musée Rodin, Paris 2004, FA 1293-04
  • Giles Néret: Rodin, sochy a kresby, Tachen , Kõlln 2005, česká verze, Slovart, s.r.o, Praha 2005, IBSN 80-7209-673-7

Externí odkazyEditovat