Přátele...končím s českou Wikipedií...Definitivně.