Zabývám se tvorbou (či spíše nejčastěji pouze úpravami) článků z oblasti české (Seznam českých spisovatelů, Vladimír Vokolek, Na prahu), a německé (Hans Carl Artmann, Melchior Vischer) i jiné literatury (Geo Milev), filozofie (Seznam německých filozofů, Arno Anzenbacher), hudby (např. Joy Division a Placebo) a českého místopisu (např. Liberecký kraj a Karlovarský kraj; Šimonovice, Rašovský hřeben, Boží hrob u Velenic, Lažany (okres Liberec) apod.); dále jsem autorem několika příspěvků a úprav i v anglické (Otokar Březina) a německé verzi Wikipedie. Poslední dobou (tj. od r. 2014) se soustřeďuji zejména na drobnější úpravy a doplnění článků z oblasti místopisné a vlastivědné. Kontakt: martinveselka@centrum.cz