Jmenuji se Josef Buchta a narodil jsem se 12.5.1975. Po skončení studia jsem pracoval na univerzitě, nyní jsem tuto bohulibou činnost opustil a pracuji v soukromé společnosti, která dodává zařízení pro farmaceutický průmysl.


Odborná specializace

 • Etiologie a epizootologie virových chorob hospodářských zvířat, zejména prasat. Zaměření na onemocnění způsobená influenzovými viry.
 • BSL-3 prostory, včetně manipulace s patogeny řazenými do této kategorie
 • Zařízení pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Pedagogická činnost

 • Vedení cvičení předmětu "Obecná epizootologie" ve 8. semestru a předmětu "Nákazy" v 10. a 11. semestru výuky FVL a FVHE.
 • Vedení praktické výuky v blokové výuce DSRZ "Nákazy a legislativa" 6. ročníku FVL a FVHE.
 • Přednášky z oboru epizootologie na atestačních školeních SVS.

Vědecká a výzkumná činnost

 • Epizootologie a diagnostika infekcí způsobených influenzovými viry, molekulární metody diagnostiky.

Klinická činnost, diagnostický servis

 • Diagnostika virů influenzy kultivačními technikami a metodami molekulární biologie, průkaz specifických protilátek v krevních sérech.

Řešené grantové projekty

 • Grantový projekt GAČR č. 524/99/1226 - řešitelský kolektiv: Prof. Pospíšil Zdeněk, Dr. Lány Petr, Dr. Zendulková Dagmar, Dr. Buchta Josef
 • Výzkumný záměr Ministrestva mládeže a tělovýchovy č. MSM 161700001, Etiologie a patogeneze infekčních nemocí zvířat - řešitelský kolektiv: Prof. Pospíšil Zdeněk, Dr. Lány Petr, Dr. Zendulková Dagmar, Dr. Buchta Josef, Dr. Číhal Petr
 • 5. rámcový projekt EU “European Surveillance Network for Influenza in Pigs” - řešitelský kolektiv: Prof. Pospíšil Zdeněk, Dr. Lány Petr, Dr. Zendulková Dagmar, Dr. Buchta Josef, Dr. Číhal Petr

Spolupráce s praxí

 • Metody sterilisace a dekontaminace odpadů
 • Spolupráce se složkami IZS
 • tvorba www stránek ACTA VET  BRNO
 • BUCHTA J., ZENDULKOVÁ D.: Mory prasat, TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office, Bruxelles/Brussels), VFU Brno, 1.10.2002, Brno
 • BUCHTA J.: Zoonózy jako nebezpečné biologické prostředky, jejich stručná charakteristika - encefalitidy, IZS (Integrovaný záchranný systém České republiky), VFU Brno, 3.12.2002, Brno

Vědecké publikace

 • BUCHTA J., LÁNY P., ŽIŽLAVSKÝ M., THURNVALDOVÁ J., POSPÍŠIL Z.: New outbreak of swine influenza in the Czech Republic ACTA VET BRNO 70: (3) 321-325, SEP 2001
 • POSPÍŠIL Z., LÁNY P., TŮMOVÁ B., BUCHTA J., ZENDULKOVÁ D., ČÍHAL P.: Swine influenza surveillance and the impact of human influenza epidemics on pig herds in the Czech Republic ACTA VET BRNO 70: (3) 327-332 SEP 2001

Odborné publikace

 • MADANAT A., BUCHTA J.: Aktuální epizootologická situace v Jordánsku, Veterinářství, (3) 126–1 28
 • BUCHTA J.: Virus afrického moru prasat. In MACELA, A.: Vysoce riziková biologická agens, Úvod do managementu biologických událostí, 2002. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Azin CZ, s.r.o., 2003, 61-62
 • BUCHTA J.: Virus Aujeszkyho choroby. In MACELA, A.: Vysoce riziková biologická agens, Úvod do managementu biologických událostí, 2002. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Azin CZ, s.r.o., 2003, 62-63
 • BUCHTA J.: Virus moru prasat. In MACELA, A.: Vysoce riziková biologická agens, Úvod do managementu biologických událostí, 2002. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Azin CZ, s.r.o., 2003, 65-66
 • BUCHTA J.: Virus moru malých přežvýkavců., In MACELA, A.: Vysoce riziková biologická agens, Úvod do managementu biologických událostí, 2002. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Azin CZ, s.r.o., 2003, 66-67
 • BUCHTA J.: Virus neštovic ovcí a koz., In MACELA, A.: Vysoce riziková biologická agens, Úvod do managementu biologických událostí, 2002. Praha, Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Azin CZ, s.r.o., 2003, 73-74

Přednášky, konference

- mezinárodní

 • LUKEŠOVÁ D., BUCHTA J.: Welfare conditions in “Envi house” and at the Giant Aquarium in Hradec Králové, Czech Republic, Animal Protection and Welfare, 19. September 2001, Brno, Czech Republic
 • BUCHTA J., KOLODZIEJEK J., NOWOTNY N., POSPÍŠIL Z.:Outbreak of Influenza in Human and Swine, Current Problems of Epizootology and Infectology, International Scientific Conference, 21.-24. November 2001, Košice, Slovak Republic
 • BUCHTA J., LÁNY P., ŽIŽLAVSKÝ M., THURNVALDOVÁ J., POSPÍŠIL Z.: New Outbreak of Swine Influenza in the Czech Republic, 17th International Pig Veterinary Society Congress, Iowa, USA, June 2-5, 2002
 • POSPÍŠIL Z., LÁNY P., BUCHTA J., ZENDULKOVÁ D.: Swine Influenza Research: The Past and Present in The Czech Republic, 1st European Influenza Conference, Malta, October 20.-23., 2002, p.: 74

- ostatní

 • BUCHTA J., LÁNY P., MADANAT A.: Diagnostika exotických onemocnění přežvýkavců, Konference epizootologů SVS, 7. březen 2000, Brno
 • BUCHTA J,: Epizootologie chřipkových virů, možnosti mezidruhového přenosu, metody diagnostiky, Konference studentů doktorského studijního programu FVL VFU Brno, 9. listopad 2000, Brno
 • LÁNY P., BUCHTA J., THURNVALDOVÁ J., POSPÍŠIL Z.: Influenza prasat v České republice. Sborník přednášek odborného semináře VETINFORM, Hradec Králové, 2001: 36-39 BUCHTA J.: Influenza prasat v České republice, Tomáškovy dny, 4. - 6. června 2003, MUNI, Brno
 • BUCHTA J,: Výskyt influenzy prasat na území České republiky, II. Konference studentů doktorského studijního programu FVL VFU Brno, 7. listopad 2003, Brno


Další poznámky: Ubi nihil est, caesar suo iure excidit...