Wikipedista:HlTo CZ/Pískoviště

Plazmid

Jak jen to nazvat...Editovat

Určité složky plazmidů jsou obecné, ale některé se liší, podle zamýšleného použití.

  • každý plazmid musí obsahovat replikační počátek (výjimkou jsou plasmidy, které se zabudovávají do genomu). Tento replikační počátek se liší podle organismu, ve kterém bude daný plazmid použit. Pokud má být plazmid použit v různých organismech, musí obsahovat více replikačních počátků (např. plazmidy pro expresi proteinů v kvasinkách obsahují i bakteriální replikační počátek, neboť v bakteriích se s plazmidy lépe manipuluje během klonování). Jak už bylo zmíněno, pokud se plazmid (či jeho část) zabudovává do genomu transgenního organismu (např. kvasinka Pichia pastoris nebo rostlinná buňka), není nutné, aby se plazmid v buňce dělil a tudíž replikační počátek nepotřebuje (nicméně stále je nutný bakteriální replikační počátek kvůli klonování)).
  • aby bylo možné selektovat buňky či organismy obsahující právě požadovaný plazmid, musí tento plazmid obsahovat selekční marker. Tím bývá nejčastěji gen pro rezistenci k antibiotiku, ale může se jednat i o

https://en.wikipedia.org/wiki/Marker-assisted_selection https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazmid