Na Wikipedii přispívá od roku 2004, od roku 2010 pod stávajícím jménem. Vyznává motto modrého abbé: „Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž prospívat, ne obviňovat.“

Mimo jiné založil i tato hesla: