25. května MMVIII

1.) Nečtu „diskusi“

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:Algernon

— neb vesměs stejně nic nepřináší, čili že jde o pouhou ztrátu času. Tudíž je vcelku zbytečné mi tamtudy cokoli vzkazovat…


2.) Číst si hesla na Wiki o věcech, o které se zajímám, je vcelku dost děsivý zážitek — je-li to stejné i u hesel z oblastí kterým nerozumím, potom celý projekt „wikipedia“ nemá nejmenšího smyslu.

A to i v tom případě, že zde existuje krásný (…) projekt „KVALITA“, na který jsem narazil zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Nadkachna#U.C5.BEite.C4.8Dn.C3.A9_odkazy

Samotná „KVALITA“ je pak tady:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita

Ovšem když si třeba čtu zdejší hesla o letadlech, nebo třeba o pístových motorech… Jímá mne hrůza. Potom bych uvítal, kdyby skutečně onen „WikiProjekt_Kvalita“ začal fungovat, a „cs.wikipedisté“ ho brali vážně (tj. třeba „ne-technici“ by se seznámili s příslušnou terminologií, základy fyziky — postačila by ta z devítiletky, tj. v tom případě, byla-li by tato i aktivně používána —, překlady z hesel na en.wiki si sami nezávisle ověřovali, sami si pořizovali přepočty z anglo-amerických jednotek do metrických a tyto nezaokrouhlovali „s přesností na 0,1-0,3 metru“, etc., etc., etc.).


3.) Zájem o zoologii (zvláště o etologii) a nevalná pověst „wiki“ mimo ní mne přiměla k tomu, ověřit si jak to tu v reálu funguje — obávám se, že wiki není zase až tak otevřená encyklopedie (jak je zde deklarováno), nýbrže zde daleko spíše funguje nejprve tzv. sociální grooming (ošklivě by se to taky nechalo popsat jako „já na bráchu — brácha na mně“). Čili v první řadě se hodnotí podle vzájemných sociálních vazeb, nebo-li je zde „sevřenější“ úzké jádro lidí, působících v této komunitě déle, popř. se navzájem již znajících osobně („diskuse“ na mojí diskusní stránce je vskutku poučná — zejména „konfliktní“ část s tzv. správcem Limojoe).

Na straně druhé se mi líbí (jak v článcích, tak i v diskusích) že v historii zůstávají starší verze — čili lze jasně vysledovat, kde je „zakopaný pes“ a na čí straně je začátek „debaty o ničem a beze smyslu“ — na straně druhé mne potom ale překvapily výzvy k „řešení“ v nějaké online debatě, zvané medializace… (Věc sice hezká, nicméně mající tu vadu, že „mizí beze stopy a bez záznamu“, na rozdíl od „historií“ psaných stránek wikipedie.) Což je ovšem věc jednoznačně nahrávající „užšímu kroužku“ těch déle přítomných (tj. déle zde působících a tudíž i na „vyšší společenské příčce“, získané právě díky sociálnímu groomingu).

Což se mi, upřimně řečeno, jeví přinejmenším jako značně podivné.

4.) Jak jsem uvedl výše (2), kvalita zdejších textů (minimálně v sekci „portál letectví“) rozhodně není z nejvyšších… A vzhledem k dotazu (zodpovězenému) „jak“ —

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Rolls-Royce_Nene

…a ostatní věci u článků o letadlech, možná by bylo lepší nám ostatním místo pouhého (i když do značné míry oprávněného) peskování poradit, jak kvalitu článků zlepšit. Všichni přeci usilujeme o to samé. Ty články nepíšeme proto, že chceme projekt zničit, ale naopak obohatit.
Vše si ověřovat, ideálně ze zdrojů „na papíře“, a to ze zdrojů několika. A používat přitom hlavu (plus sehnat si alespoň nějaké „základy“ technické literatury, abych věděl o čem že je vůbec řeč). A znovu porovnávat, ověřovat, porovnávat.

— čili srovnávat, ověřovat, a — především — myslet… (Pokud to napíšu jednou, budiž. Pokud to opakuji poněkolikáté, bez zaznamenatelného efektu… Pak se ptám, proč se dotyčný vůbec ptal?)

Pak si již kladu za cíl ani ne tak „za každým registrovaným/podepsaným členem wikiprojektu letectví“ stále chodit a snažit se opravit (jsem-li toho mocen — nejsem žádný „děd vševěd“) jeho nekvalitní práci, jako spíše v řadě první pokusit se dotlačit ke kvalitě přímo tyto wikipedisty. Už třeba jen proto, že článků na wiki je mnoho, a jedinec není schopen poopravovat vše — tj. že v první řadě je přímo na tvůrci vkládat na „wiki“ texty, u kterých lze předpokládat (v rozumné míře, samozřejmě — „stoprocentní jistotu“ samozřejmě nemáme nikdy), že neobsahují chyby. A to za použití všech rozumných prostředků — nejprve opravou, později upozorněním, ještě později výtkou, popřípadě jízlivou poznámkou („bylo se zeptáno jak — bylo odpovězeno“; v dalším kole opravuji, v dalším přidávám nějakou poznámku na adresu kvality práce editora a tvůrce hesla).
5.) Z největších „technických ne-perel wikipedie“:


  • Samokřídlo

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Samok%C5%99%C3%ADdlo&oldid=2835688

Kterákoliv z doposud vzniklých verzí tohoto textu si by patrně zasloužila „Bludný balvan“, či nějakou „shnilou bramboru“, popř. nějaký cs-wiki-ekvivalent. A pokud z textu tohoto hesla vypustíme omyly, polopravdy a zavádějící nesmysly? Potom již téměř nic nezbude. Nejspíše toho zbude jen tak na návrh hlasovat o smazání tohoto silně zavádějícího hesla…


  • Rolls-Royce Nene

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolls-Royce_Nene&oldid=2360801

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolls-Royce_Nene&oldid=2392804

Toto heslo (pravděpodobně překlad hesla z en.wiki?) je veledílem k nepotřebě prakticky celé, počínaje technickým popisem, a konče značně nepřesným spojením s motorem Klimov VK-1, který již s motorem Nene (popř. jeho ruskou verzí RD-45) má — mimo koncepce — již pramálo společného, čili že by si tento motor zasloužil samostatného zpracování v novém encyklopedickém hesle.


  • Mercedes D.III

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercedes_D.III&oldid=1451995#Verze

»D.IIIavü – 200 koní, užší a delší hliníkové válce, zvýšený kompresní poměr a nižší hmotnost« Pokud se podíváme na anglický článek, potom je přinejmenším zarážející, že tvůrci české verze s klidem přeložili slovo „piston“ nikoli jako píst, ale jako válec…


  • Rolls-Royce Merlin

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolls-Royce_Merlin&oldid=1610797

Zde jsem se kupř. dozvěděl, že Merlin údajně anglicky znamená ostříž, nikoli sokol (dřemlík tundrový, latinsky Falco columbarius), viz. i zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Merlin_%28bird%29

Popř. i značně kuriosní (…) informaci o tom, že stroj North American P-51 Mustang údajně poháněl motor Rolls-Royce Merlin XX.


  • Royal Aircraft Factory R.E.8

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Aircraft_Factory_R.E.8&oldid=1472719

»…měl však malé šance ubránit se lépe manévrujícím nepřátelským stíhačům. Nádrž ze dřeva tropického stromu gutta-percha se po zásahu nepřátelskou palbou snadno vznítila, …« Ani na en.wiki v originálním textu nepíší nic o dřevěné nádrži… Nýbrže o použití hmoty podobné kaučuku, získávané (podobně jako kaučuk) z tropického stromu — mimochodem, ani u nás není tato hmota tak zcela neznámá, a v minulosti byla známa podstatně více (stačilo by si, kupříkladu, přečíst staré verneovky, že). :o)))

Viz. i zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gutta-percha

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gutaper%C4%8Da

Jinak ovšem k oné gutaperčové nádrži (?) z en.wiki musím podotknout, že jsem o ní v literatuře doposud nenalezl jediné zmínky.


  • Handley Page Halifax

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Handley_Page_Halifax&oldid=1386850

Zde zase bylo možné se dozvědět, že Halifax poháněly rotační motory Bristol Hercules, nikoli motory hvězdicové:

»Pohonná jednotka: 4x rotační motor Bristol Hercules XVI«


  • Tumanskij R-15

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumanskij_R-15&oldid=1554123

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Tumanskij_R-15

Další neuvěřitelná stránka — sic bez solidního zdroje, nicméně bylo lze se zde (na „wiki“) lze dočíst, že tento motor je — »Tumansky R-15 je proudový motor, jednorotorový motor s pětistupňovým nízkotlakým kompresorem, jednostupňovou vysokotlakou turbínou«

Jak může mít jednorotorový motor na jednom hřídeli současně nízkotlaký kompresor a vysokotlakou turbínu mi nikdo z editorů hesla podnes neobjasnil (tedy ne, že bych v to doufal).


  • Sopwith Camel

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopwith_Camel&oldid=2539995

»Těchto vlastností ale dokázali dokonale využít zkušení piloti a doslova proslulou se stala blesková pravá zatáčka…«

Nikomu patrně nikdy nevadilo (a dodnes třeba na en.wiki nevadí), že u stroje s pravotočivou vrtulí reakční motor vrtule jaksi neumožňuje „bleskovou pravou zatáčku“, nýbrže zatáčku levou..? Tohle považuji za jeden z nejokatějších příkladů toho, jak se nad hesly vůbec nemyslí, a není nejmenší snahy použít alespoň znalostí z devítiletky, spolu se „selským rozumem“.