Jsem účastníkem kurzu Knihovníci píší Wikipedii v MSVK v Ostravě.