Wikipedie:WikiProjekt Strojové zpracování/Regexy

  • Česká republika (chybně s velkým „R“)
    • \b[Čč]esk(á|é|ou) Republi(ce|k[auy]|kou)\bČesk\1 republi\2
  • víceslovné zkratky (např. metrů nad mořem, ale také př. n. l./n. l. apod.)
    • ([0-9])( | | |\.|\&nbsp\;|\&tab\;|\&\#32\;|\&\#9\;|\&\#160\;)*m( | | |\.|\&nbsp\;|\&tab\;|\&\#32\;|\&\#9\;|\&\#160\;)*n( | | |\.|\&nbsp\;|\&tab\;|\&\#32\;|\&\#9\;|\&\#160\;)*m\.*\1{{subst:mnm}} nebo \1 m n. m.
  • Přesun {{Překlad}} nad reference
    • references />\n(\{\{[Pp]řeklad\|[^}]*}}) → \1\n<references />