Wikipedie:WikiProjekt Spisovatelé

Někteří wikipedisté vytvořili WikiProjekt pro nejlepší organizaci informací v článcích o spisovatelích. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů.

Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky.

NázevEditovat

WikiProjekt Spisovatelé

RozsahEditovat

Tento WikiProjekt se snaží především o zajištění jednotného formátování hesel o spisovatelích, zejména těch v současnosti činných, co do seznamů tvorby, odkazy na kategorie a "podívejte se také na" a dalších strukturních otázek.

Nadřízený projektEditovat

Nadřízeným projektem logicky je WikiProjekt Biografie. Nicméně vyjma obecných pokynů pro veškerá biografická hesla není nutné se jím řídit otrocky, zejména co se týče požadavku na tabulku životopisných dat; ta může být užitečná pouze u několika málo nejvýznamnějších autorů s nejdelšími hesly.

Podřízený projektEditovat

Začínají se ukazovat rozdíly mezi specifickými potřebami hesel čítankových spisovatelů "vysoké literatury" a autorů populárních žánrů, zejména zahraniční fantastiky; v současnosti se ale nezdá účelné zakládat k tomu dva různé projekty.

ÚčastníciEditovat

StrukturaEditovat

Není vhodné zakládat sekci ==Životopis==, pokud by měla obsahovat jenom několik málo vět s nejzákladnějšími vnějškovými informacemi; lepší je pokračovat jimi plynule za úvodním definičním odstavcem.

Názvy knih by se měly psát kurzívou, jak je obvyklé v celé Wikipedii.

 • Otázkou k diskusi je, zda převzít západní úzus (zejména nejvlivnějších bibliograficko-encyklopedických zdrojů o SF), že názvy povídek se píší normálním písmem v uvozovkách.
 • Bude třeba vypracovat jednotný formát bibliografických informací o překladových knihách.

KategorizaceEditovat

Podle staré kategorizace se spisovatelé zařazovali přímo do příslušné kategorie národní literatury, tedy např. Kategorie:Anglická literatura, Kategorie:Česká literatura, atp. Tento přístup však neumožňoval nalezení spisovatelů např. z odkazu Kategorie:Osobnosti z hlavní strany.

Proto byla zavedena nová kategorizace:
Byly zavedeny nové kategorie _národní_spisovatelé_, tedy např. Angličtí spisovatelé, v nich pak kategorie _národní_spisovatelé_určitého_žánru_, tedy např. Angličtí spisovatelé knížek pro děti a tyto kategorie jsou v systému chápány jako „listové,“ tedy kategorie, které nemají další podkategorie, a do kterých se spisovatelé přidávají primárně. Tyto kategorie umožňují seskupovat spisovatele podle národnosti nebo podle žánru, takže podporují dva typy kategorizace. Je zaveden ještě třetí typ kategorizace, u spisovatelů, kteří pracovali vyhraněným stylem. Následné schéma alespoň částečně ilustruje výslednou strukturu:

Literatura - Česká literatura ------------------------\
Povolání - Spisovatelé - Spisovatelé podle národností - Čeští spisovatelé --- Čeští kronikáři
            |                         |-- Čeští dramatici
            |                         \------- Čeští spisovatelé knížek pro děti
            |- Spisovatelé podle žánrů - Spisovatelé knížek pro děti -/
            \- Spisovatelé podle stylů - Surrealističtí spisovatelé

Další vlastnosti této struktury a pravidla a doporučení s ní související:

 • Tato struktura neumožňuje držet pomocí kategorií seznam všech spisovatelů jedné národní literatury (např. držet jednoho spisovatele jak v kategorii Angličtí spisovatelé, tak i v jejích podkategoriích by bylo proti pravidlům Wikipedie:Kategorizace a vedlo by to k přeplnění kategorie Angličtí spisovatelé, což by ztížilo čtenáři navigaci jejími podkategoriemi). Seznamy spisovatelů jednotlivých národních literatur se proto udržují ručně.
 • Slovo spisovatel je vícevýznamové (v užším významu je to člověk, který tvoří konečný produkt - knihu přímo určenou čtenáři, v širším významu je výsledkem jeho práce psaný text, který ale nemusí být konečným produktem), proto je v některých případech obtížné rozhodnout, zda určitý žánr nebo forma patří či nepatří mezi spisovatele - např. dramatiky někdy mezi spisovatele řadíme, jindy ne. V těchto speciálních případech je možné kategorii (např. Angličtí dramatici ) výjimečně zařadit jak mezi spisovatele, tak i mimo ně, aby ji čtenář mohl najít, ať má na mysli jakýkoliv význam slova spisovatel.
 • Mezi anglické spisovatele se řadí anglicky píšící autoři na území Britského impéria a po jeho rozpadu na území Velké Británie a Severního Irska. Kategorie „britští spisovatelé“ není úmyslně zavedena. Pokud není jasné, zda spisovatele píšícího na území bývalé kolonie zařadit mezi anglické nebo mezi národní spisovatele dané země, je vhodné zařadit ho do obou.
 • Existují-li pochyby, kam spisovatele zařadit, nebo je-li jeho kategorie _národní_spisovatelé_ příliš malá, je možné ho do speciálních kategorií _národní_spisovatelé_určitého_žánru_ prozatím neřadit, ale umístit ho jen do odpovídajících nadřazených kategorií.

Formát soupisu dělEditovat

U jednotlivých autorů se často vyskytuje prostý výčet jejich děl. Aby nebyl pokaždé jiný a každý wikipedista si jej neupravoval po svém a netříštily se síly ve zbytečných editacích, doporučuje se používat následujícího formátu:

 • _název_českého_překladu_, _nakladatelství_, _rok_1._vydání_v_Česku_, _isbn_, (_název_originálu_, _nakladatelství_, _rok_1._vydání_, _isbn_) – _informace_o_obsahu_díla_

Jednotlivé informace se nemusí (a ani není doporučeno) uvádět všechny, je možné je vynechávat. Příklad použití tohoto formátu:

 • Jestřáb & Rybářka: Vítěz bere vše, Polaris, 1999, ISBN 80-85911-49-3 (Hawk & Fisher: Winner Takes All, 1990) – městská hlídka chrání při volbách v Havonu ...

Při použití tohoto formátu je dále nutno zachovávat následující pravidla:

 • pokud píšeme jen o originálním díle, závorky vynecháváme
 • není přípustné psát jen o českém překladu a neuvést nějakou informaci o originále (tj. vždy musíme uvést něco v závorce, alespoň rok nebo ve zvláštních případech i obecnější informaci typu "nejstarší dochovaný opis je řecký překlad z 2. století př. n. l.").

Názvy básní a či samostatných povídek je možné uvést výčtem, např.:

 • Kytice z pověstí národních, (1853, rozšířené vydání 1861), obsahuje tyto baladicke basne
  • Kytice
  • Poklad
  • Svatební košile

Díla je dobré řadit buď podle data, jak postupně v originále vycházela, nebo v případě cyklů je uspořádat podle logické návaznosti. České výbory, jimž přímo neodpovídá žádné původní dílo, se uvádějí zvlášť na konci.

CíleEditovat

 1. Zlepšit strukturu uvedených hesel, poskytnout návod pro tvůrce nových; v diskusi vyřešit problém současných konfliktních přístupů.