Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Nápověda

Tato stránka by měla sloužit jako nápověda pro účastníky, kteří pořídili fotografii a nyní ji plánují nahrát na jeden z projektů wikipedie. Jedná se o souhrn rad, které by měly pomoci uživateli se zorientovat a případně vytvořit jednotný systém, který by pomáhal v orientaci.

Nahrávejme na Commons

editovat

Výhody nahrávání na Commons oproti lokálnímu uploadu jsou pro zkušeného uživatele jasně patrné. Commons vzniklo jako projekt, který se měl stát společným uložištěm multimediálního obsahu pro všechny projekty wikipedie. Oproti lokálním Wikipediím umožňuje nahrání obrázku do jeho prostoru snadné použití obrázku i na lokálních wikipediích. Oproti tomu obrázek, který byl nahrán na lokální wiki, je nutné při dalším použitím na jiné wikipedii nahrát buď na Commons, anebo na Wikipedii, kde se chce použít. Tento systém vede pouze k duplikování souborů, respektive ke zbytečné práci wikipedistů. Snažme se minimalizovat tuto zbytečnou práci lidem, kteří by měli zájem naše obrázky použít, a nahrávejme je rovnou na Commons.

Druhou výhodou je i to, že lidem na české Wikipedii odpadá práce s ověřováním licencí a mohou se více věnovat psaní textu pro vznikající obrázky.

Pojmenování fotografií

editovat

Je nutná diskuse o preferovaném tvaru. Bez ohledu na diskuzi je však víceméně dobré dodržet při pojmenování fotografie při nahrávání několik málo bodů:

  • Název musí vystihovat to, co je na obrázku.
  • Názvosloví má mít jistou logiku a umožňovat, aby ji používalo mnoho dalších obrázků. To tedy klade nároky na přesnost názvu a plyne z toho nevhodnost názvů jako například Image:Praha.jpg či Image:Ulice Strakonice.jpg
  • Vyvarovat se problémů typu: Image:Hvězda.jpg, Image:Obora Hvězda.jpg, Image:Praha, Obora Hvězda.jpg, Image:Hvězda Obora.jpg (čtyři různé obrázky s pokud možno něčím jiným ohledně Obory) prozkoumáním již existujícíh obrázků v příslušné kategorii.

Mnoho wikipedistů však používá již svůj vlastní a osvědčený systém a nebylo by tedy vhodné je nutit jej změnit. Nicméně komunita Wikipedie bude vděčná, pokud co nejvíce editorů použije jednu konkrétní názvoslovnou logiku při nahrávání nových obrázků.

Kategorizujme!

editovat

Obrázek bez kategorie na Commons jako by neexistoval. Samozřejmě je ho možné vyhledat podle názvu, nebo podle popisku, ale ty většinou bývají v národním jazyce toho, kdo obrázek nahrál. Pamatujme na další uživatele, kteří budou hledat obrázek, který by mohli použít. Jako logický krok v tomto hledání je prolézat kategorie a hledat obrázek tam. Pokud vhodně zařadíte obrázek do správné kategorie, zvyšuje se šance, že zrovna Váš obrázek bude nalezen a použit.

Kategorizace na Commons je velmi podobná kategorizaci na české wikipedii u článků pouze s tím rozdílem, že se nahrazuje české slovo kategorie slovem Category. Výsledná kategorie pak vypadá [[Category:XXX]], kde za XXX je dosazen název kategorie.

Popisujme fotografie

editovat

Pokud je to možné popisujme obrázek co nejpodrobněji, jelikož ve většině případů je to ta hlavní informace, která se k obrázku váže. Samotná fotografie je jistě vypovídající, ale již nic neříká o místě, kde byla pořízena, anebo o tom, co přesně se na ní nachází. Jestliže ovládáte více jazyků, udělejte popisek v co nejvíce jazycích. Základem by měl být kvalitní popisek v českém jazyce a případně aspoň slovní jednoduchý popis v angličtině.

Na Commons existuje při nahrávání tabulka, která se má vyplnit. Je v ní velmi snadná orientace při následném prohlížení obrázků a tak můžem pouze doporučovat, aby se využívala. Pro označení jazyka, ve kterém je popisek napsán se dá využít šablona {{cs|Text}} či {{en|Text}} atd.

Vkládejme GPS souřadnice

editovat

Viz také Commons:Souřadnicování

Není nic snažšího pro pozdější určení místa, kde byla fotografie pořízena než vložit přibližné GPS souřadnice z nějakého mapového serveru. V současnosti sice není natolik důležité, jelikož podle popisu se dá vždy přibližné místo najít, ale pamatujme na budoucnost, kdy se může scenérie zcela proměnit, stromy vyrůst a zbořit budovy.

Na Commons se vkládá GPS ve tvaru {{coor dms|49|50|46.2|N|13|36|32.62|E|scale:30000}}.