Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/VOF 1

Zkratka:
 • WP:WPFVOF

English: this page identify the conditions how can people participate in the WMF's grant to the WMCZ's project Acquiring scientific and specialized pictures.
Navigace: TABULKA | ITINERÁŘ a ZPRÁVA O CESTĚ | PROHLÁŠENÍ || GALERIE NA COMMONS || VYHODNOCENÍ.

Pravidla pro využívání grantu na „fotografování výrobních procesů a zařízení“
projekt Vědecká a odborná fotografie

Needitujte prosíme tato pravidla. Vycházejí z podmínek grantu a proto některá z nich nelze měnit. Budeme však rádi, když nám na diskuzní stránku napíšete připomínky a vaše návrhy na změny.

Řídící místnost úpravny vod Káraný (pořízeno v rámci projektu VOF na podzim 2009)

Jednou z částí grantového projektu Vědecká a odborná fotografie (VOF), je získávání „odborných“ fotografií z míst jako jsou továrny, doly, depozitáře. Ač jsou tato místa veřejnosti běžně nepřístupná, nebývá problém se s vedením dohodnout, fotografovat ten či onen výrobní či zpracovatelský proces, zařízení a případně sbírky. Fotografie z takovýchto míst na Wikipedii chybí a právě proto vznikl, tento projekt. Konkrétně se jedná např. o pivovary, sklárny, doly, tužkárny, pily, úpravny vod, elektrárny, mlékárny, pekárny, chemičky, muzea, galerie a další.

A neříkejte, že vás nezajímá jak se to či ono vyrábí! Teď máte šanci to prozkoumat a zároveň pomoci společné věci!

V rámci této akce se z grantu poskytnutého nadací Wikimedia Foundation a spravovaného sdružením Wikimedia Česká republika proplácejí fotografujícím a zapisovatelům cestotvní výdaje a vstupy. Grant není omezen jen na členy sdružení Wikimedia – mohou jej využívat všichni wikipedisté, kteří budou souhlasit s jeho podmínkami a budou je dodržovat.

Wikipedisté mohou využívat grant do 25. 6. 2010.
Grant řeší vedoucí projektu Jedudedek, o proplácení rozhodují Jedudedek, Milda nebo Miraceti.
Počet fotografií: 434.

Počet akcí: 5.

Aktuální datum: 4. června 2024.

Pravidla

editovat

Cíl cesty

editovat

Cílem cesty musí být fotografování a získávání informací o fotografovaných skutečnostech.

Co fotit

editovat

Fotí se soubory „odborných“ fotografií, které zcela chybí na Commons.

 • Za „odbornou fotografii“ se v tomto případě považují fotografie výrobních a zpracovatelských procesů, zařízení a nářadí výrobních a zpracovatelských center či sbírkové předměty muzeí a galerií.
 • Souborem se myslí fotografické dokumentární dílo, které zachycuje celou výrobu/zpracování či sbírku.
  • U fotografování výrobních a zpracovatelských procesů by to mělo být min. 20 různých kroků.
  • V případě fotografií zařízení a nářadí výrobních a zpracovatelských procesů by to mělo být min. 10 různých objektů.
  • U sbírkových předmětů by to mělo být min. 15 různých předmětů.
 • Vyjimky z tohoto pravidla jsou možné. Pokud chcete např. fotografovat soubory, které jsou již na Commons zdokumentovány částečně nebo nekvalitními fotografiemi, garant posoudí jestli je Vámi plánovaná akce přínosem nebo ne. Vyjimku je možno udělit jak před, tak i po akci. Účastníci by si na ně, ale neměli zvykat!
Příklad souboru: Postup pečení chleba
 
Příprava těsta, krátce po míchání 1/12
 
Porcování těsta 2/12
 
Prázdné ošatky 3/12
 
Vysypávání ošatek moukou 4/12
 
Těsto v ošatkách 5/12
 
Kynutí chleba v teplé místnosti 6/12
 
Štrejchování chleba pro získání tvaru 7/12
 
Chléb po štrejchování 8/12
 
Vložení do pece 9/12
 
Nakládka pece 10/12
 
Vyndavání chleba 11/12
 
Hotový chléb 12/12

Kvalita fotografií

editovat

Fotografie musí být kvalitní.

 
Fotoaparát Canon EOS 1000D, který si můžete zapůjčit od sdružení Wikimedia Česká republika
 • Fotografie musí být v dostatečném rozlišení, nesmí být rozostřená, fotografovaný předmět musí být pokud možno ve středu, dále nesmí být fotografie špinavé, přesvícené ani tmavé. Barvy musí být přirozené.
 • Nepřijímají se fotografie ze zařízení s malým rozlišením.
 • Název souboru musí být popisný (tedy ne P155453.jpg).
 • Fotografie musí být označeny šablonou „{{Acquiring scientific and specialized pictures grant}}“.
 • Fotografie musí mít v pořádku všechny náležitosti požadované na Commons (autor, datum, licence atd.) a musí být samozřejmě správně zařazeny do několika kategorií.
 • Získané fotografie nesmí porušovat autorská práva!

Popis fotografií

editovat

Popis fotografií musí být konkrétní (nikoliv tedy stejný popis pro 10 fotek).

 • U procesů se vyžaduje 4–10 stručných, avšak výstižných vět.
 • U popisu zařízení stačí 2–4 věty.
 • Sbírkové předměty dle potřeby, počet vět by však neměl být méně než 2 věty.
 • Pokud jste schopni vyhotovit popis i v angličtině, je to bráno jako bonus.

Proplácení nákladů

editovat

Náklady na cestu

editovat

Proplácejí se náklady na cestu z bydliště na akci a zpět do místa bydliště.

 • Není možno si svévolně měnit bydliště či využívat grantu k cestám na chalupu, a tak na grantu parazitovat.
 • Je nutno volit nejkratší možnou cestu a nejlevnější způsoby dopravy v poměru k času strávenému na akci.
 • V případě, že by měla cesta trvat neúměrně dlouho, je možné využít dražší způsob dopravy. Vše je ale třeba předem vysvětlit.
 • Proplácí se cesty pouze v rámci České republiky.
 • V případě cesty autem se proplácí cesta z místa bydliště do místa akce a zpět do místa bydliště v sazbě 4 Kč/km. Před předáním peněz je třeba předat vedoucímu projektu prohlášení, že byly peníze použity předem odsouhlaseným způsobem. Prohlášení je možné zaslat i na adresu sdružení Wikimedia Česká republika (viz odkaz).
 • V případě cesty hromadnou dopravou se proplácí cesta z místa bydliště do místa akce a zpět do místa bydliště v plné výši. Před předáním peněz je třeba předat vedoucímu projektu/zaslat na adresu Sdružení a originály jízdenek.

Vstupné

editovat
 
Zvonek žlutoprsý (Carduelis spinoides); focení zvířat v ZOO Praha chybících na Commons probíhá na jaře 2010. Foceno fotoaparátem sdružení Wikimedia Česká republika

Proplácejí se případné vstupy. Proplácejí se pouze předem odsouhlasené vstupy. Před předáním peněz je třeba předat vedoucímu projektu/zaslat na adresu Sdružení a originály jízdenek.

Účastníci akce

editovat

Oficiální účastníci akce musí být zapsáni v „itineráři“ a „zprávě o akci“. Mají nárok na proplácení nákladů. Ostatní účastníci tento nárok nemají.

Počet účastníků

editovat

Náklady se proplácejí max. 3 osobám na 1 akci.

 • Přípustné jsou tyto kombinace: 1, 2 nebo 3 fotografové; 1 fotograf a 1 zapisovatel či 2 fotografové a 1 zapisovatel.
 • Při cestě více osob stejnou cestou se musí volit nejlevnější způsob dopravy.


Vedoucí akce, itinerář

editovat

Každá akce má svého vedoucího akce, který před cestou připraví itinerář, který zašle e-mailem vedoucímu projektu ke schválení.

 • Pokud se akce účastní více osob, vedoucí akce odpovídá za její průběh dle itineráře a do itineráře zapíše plán i pro tyto osoby. Výpadek osoby z akce samozřejmě akci z hlediska pozdějšího schválení nijak neomezuje.
 • Pokud vedoucí projektu itinerář schválí, akce se může uskutečnit.
 • Vedoucí akce také vyplňuje zprávu o akci.
 • Pokud se akce účastní jen 1 osoba, vše se vyplní jen pro 1 osobu.
 • Vedoucí akce může navrhnout poděkování pro instituci, která akci umožnila.
 • Pokud se akce účastní vedoucí projektu, posuzuje vše jeho zástupce. V případě účasti jak vedoucího projektu tak jeho zástupce na jedné akci, rozhoduje druhý zástupce. Podmínky pro vedoucího projektu, jako pro jeho zástupce jsou stejné, jako pro všechny ostatní účastníky.

Zpracování fotografií a zpráva o akci

editovat

Do 5 dnů po akci, je třeba zapsat její přesné datum do tabulky. Do 1 měsíce od konání akce, je pak potřeba fotografie zpracovat na Commons, opatřit je všemi náležitostmi a zaslat vedoucímu zprávu o akci.

 • Vedoucí akci posoudí a vydá souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko, případně požádá VA o dořešení problémů.

Vyúčtování a předání peněz

editovat

Odsouhlasené peníze se účastníkům předávají dle dohody. Přidělení peněz musí odsouhlasit vedoucí projektu či jeho zástupce.

 • Před předáním musí účastníci vedoucímu projektu odevzdat/zaslat originály vstupenek a jízdenek. V případě cesty autem se zasílá prohlášení o účelovém vynaložení prostředků stvrzené vlastním podpisem.
„Vědecká a odborná fotografie“

Wikimedia Česká republika
Lidická 291/40
150 00 Praha 5 – Smíchov
 • Podle zákona musí vedoucí projektu znát jména účastníků, kterým vyplácí peníze. Ta nesděluje třetím osobám.
 • Peníze jsou předány osobně, složeny na účet, nebo odeslány složenkou.

Před cestou

editovat

1. Účastník si vybere soubor (=rozuměj soubor tématických fotografií), který by chtěl nafotografovat a zkontroluje, jestli takový soubor již není zpracován na Wikimedia Commons.

 • Schvalují se pouze soubory, které na Commons schází, nebo jsou pokryty jen několika málo fotografiemi.

2. Účastník zkontaktuje vedení vybrané organizace, vysvětlí jim co chce, k čemu budou fotografie použity a proč jsou potřeba. A následně se s vedením oné organizace předběžně dohodne na možném focení.

 • Pokud Vás organizace odmítne – nebuďte zklamaní a zkuste jinou ze stejného oboru. Pokud existuje pouze jedna, počkejte pár měsíců a zkuste to znovu.

3. Účastník připraví itinerář a zašle ho e-mailem k schválení vedoucímu projektu na: juandevojnikov gmail.com. Vedoucí projektu celou akci na základě itineráře a dostupných informací posoudí a vydá souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko k uskutečnění akce. Případně doplní připomínky a odešle k přepracování.

 • Hodnotí se, jestli jsou peníze účelně vynaloženy. Přednost se dává focení souborů, které nemají na Commons žádnou fotodokumentaci. Teprve poté jsou brány v potaz obory, které jsou nějakým způsobem již na Commons pokryty, avšak nedostatečně.
 • Hodnotí se i způsob dopravy, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. Přednost se dává, levnějšímu způsobu dopravy na místo akce.

4. V případě schválení akce organizátor dohodne konkrétní datum.

 • Je dobré se také dohodnout na pomoci při popisování fotografií.

Během cesty

editovat

5. Je třeba dbát pokynů průvodce areálem.

6. Fotí se:

a) vše co bylo v itineráři označeno že se bude fotit;
b) výrobní/zpracovatelský proces, nebo zařízení, které nejsou hlavním cílem akce;
c) ostatní objekty a procesy.

Po cestě

editovat

7. Do 5 dnů účastník zapíše přesné datum konání akce.

8. Nejpozději do 1 měsíce od nafocení účastníci nahrají fotky na Commons s popisem (4–10 vět u procesu, 2–4 u popisu zařízení, více jak 2 věty u sbírkových předmětů) v češtině (a případně angličtině). Doplní kategorie a ke každé fotografii vloží šablonu grantu{{Acquiring scientific and specialized pictures grant}}“.

9. Současně pošlou vedoucímu (na juandevojnikov gmail.com) zprávu o cestě.

10. Po schválení předají/zašlou vedoucímu projektu originály jízdenek, vstupenek, nebo prohlášení (v případě jízdy vlastním vozem) o účelovém vynaložení prostředků stvrzené vlastním podpisem a dohodnou se na způsobu předání peněz (osobně/převodem/složenkou). Vše je také možno zaslat na adresu sdružení Wikimedia Česká republika.

„Vědecká a odborná fotografie“

Wikimedia Česká republika
Lidická 291/40
150 00 Praha 5 – Smíchov

Závěrečná ustanovení

editovat

Důvěra k účastníkům

editovat

Jedním z důležitých principů akce je vzájemná důvěra mezi účastníky a vedoucím grantu. Vedoucí nebude moci vše podrobně kontrolovat. Bude na účastnících, aby tuto důvěru nezklamali.

Jsme všichni lidé a v případě menších prohřešků proti pravidlům grantu se snad domluvíme jako lidé, pokud to nepůjde proti principu projektu.

Možnost změn těchto podmínek

editovat

Podmínky proplácení se budou moci podle průběhu akce kdykoliv změnit; nebude to však mít vliv na už uskutečněné cesty. Stejně tak se mohou měnit pravidla a postup.

 • V průběhu projektu (ke konci) se pravděpodobně ukáže, že na tuto část projektu již zbývá málo peněz. V tu chvíli pravděpodobně vedoucí projektu tuto část projektu ukončí, nebo zmrazí (v případě, že by dorazily další finanční prostředky).

O projektu

editovat

Vedoucím projektu (VP) je Juan de Vojníkov, který je odpovědný za průběh projektu. VP posuzuje připravované akce a vydává souhlasná či nesouhlasná stanoviska k uskutečnění akce či proplácení nákladů na akci.

Projekt čerpá finance z grantu Wikimedia Foundation (WMF), v podobě ve které byl schválen radou WMF a radou WMCZ. V případě, že se vedoucí projektu účastní akce, platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní účastníky. Vyplněný itinerář odesílá k posouzení svému zástupci (wikipedista Milda, člen WMCZ), které v takovém případě přebírá všechny pravomoci VP. V případě účasti VP i jeho zástupce na akci, přebírá pravomoci 2. zástupce (wikipedista Miraceti, člen WMCZ).

Případné nápady jak projekt vylepšit, zjednodušit, doplnit směřujte na diskusní stránku.

Vyloučení odpovědnosti

editovat

Účastníci při akcích odpovídají sami za sebe. Vedoucí projektu, jeho zástupci, Wikimedia Česká republika ani Nadace Wikimedia Foundation neodpovídají za zranění účastníků během akce, za poškození jejich osobních věcí ani za škody vzniklé při akci.

Další stránky grantu