Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Foto českých obcí/Porovnání témat

Pravidla FČO Další témata Ukázky fotografií Otázky a zdroje Najdi si vesnice

Zásady společné všem tématům

editovat
 • Za 'objekt' se v popisovaných tématech považuje místo nebo věc specifikovaná v níže uvedené tabulce v řádku „Jaké objekty se v tématu fotí?“, tedy např. vesnice nebo rybník.
 • Ke každému objektu, který na Wikipedii dosud nemá článek, je potřeba před podáním tiketu v trackeru tento článek napsat alespoň jako pahýl, aby se naplnila myšlenka ilustrovat Wikipedii a její sesterské projekty.
 • Každý objekt patří obvykle do samostatné kategorie na Commons.
 • Fotografie pořízené v tomto programu je potřeba vkládat do vhodných stránek na Wikipedii, na sesterských projektech WMF (hlavně cizojazyčných Wikipedií a Wikidat) a do specializovaných seznamů (evidovaných kulturních památek, památných stromů, chráněných území, židovských památek).
 • Od každého zdokumentovaného objektu je třeba takto použít několik fotografií.
 • Témata uvedená v tabulce jde při jedné fotocestě kombinovat (vzhledem k roztroušenosti posledních nenafocených chráněných území nebo řek to bude skoro nutnost), tedy např. vyfotit několik vesnic, dva památné stromy, významný rybník a židovský hřbitov. Jde také tato témata kombinovat s focením pro projekt Fotíme Česko – tedy vyfotit např. několik vesnic a další objekty jako křížky a jiné drobné památky. Je to však třeba popsat při zadávání cesty do trackeru.

Srovnávací tabulka témat

editovat
Foto českých obcí Chráněná území Vodstvo Židovské památky
Jaké objekty se v tématu fotí? Obce a jejich části (vesnice, městské čtvrtě), památky a další objekty v české krajině (hory, rozhledny, silnice) nespadající pod jiná témata Chráněná území a památné stromy Zejména řeky, potoky, rybníky a jezera, dále objekty na těchto vodních plochách (např. zdymadla) Objekty související s židovskou tradicí (židovské hřbitovy, synagogy, mikve, památníky holokaustu...)
Co by se mělo fotit v rámci objektu? Pohled na náves/náměstí, kaplička/kostel, škola, obecní úřad, kulturní památky (hlavně ty evidované), socha/památník, rybník, chalupy, nádraží, život v obci, továrna apod. Celkový pohled na území, důležité druhy, u rostlin i jejich části, důvod ochrany včetně detailů Např. u jezer/rybníků: celkový pohled, okolí, odtok, hráz, stavidlo, život na ploše (lodě, lidé, živočichové, rostliny).[Podrobně 1] Např. u hřbitova: foto s okolím, brána, obřadní síň, detaily zajímavých náhrobků, panoramatický snímek hřbitova (např. od vstupní brány), pohled ven za/přes zeď [Podrobně 2]
Jak vypadá správně vyfocený objekt? Jsou vyfoceny všechny výrazné objekty (někdy kostel, jindy škola) a všechny evidované kulturní památky; dále i několik širších pohledů (náves, ulice). Cílem je dokumentovat dané chráněné území v daném ročním období, pokud možno též zachytit předmět ochrany. Viz příklad. Jedná se o fotografický popis předmětného objektu, tedy jeho nejdůležitějších částí. V potaz se bere i život, tedy lidé, rostliny a zvířata. Neméně důležité je i okolí objektu. Celkový pohled na objekt a jeho důležité či zajímavé detaily, podrobněji výše
Jaký je minimální počet objektů? Velmi orientačně 8–12 (závisí na výši nákladů, vzájemných vzdálenostech nevyfocených vesnic apod.) 3–7 4–7 rybníků, nebo 4 jezera/potoky, nebo část řeky, plus další objekty 1–7 dle výše nákladů a výchozího bodu, menší počet se doporučuje kombinovat s objekty jiných témat, viz příklad.
Požadovaný počet fotografií na objekt Min. 4–5, optimálně o něco více podle velikosti obce/vesnice Chráněné území: 20–25, památný strom min. 4 5 a více 1–7 (hřbitov:7, synagoga:4, ostatní: 1)
Lze znovu fotit stejný objekt? Ne[Pozn 1] Jen pokud se při prvním focení nepodařilo vyfotit hlavní předmět ochrany Ne[Pozn 1] Ne[Pozn 1]
Jaká šablona se vkládá do fotek? Šablona se už k fotkám nevkládá, přidá ji tam tracker.

Podrobnosti

editovat

Co fotit

editovat
 1. Vodstvo
  Řeky/potoky: pramen, průběh toku, významné stavby (mosty, zdymadla, jezy, přehrady), okolní krajina, život na toku (lodě, lidé, živočichové, rostliny), rybníky, ústí.
  Jezera/rybníky: celkový pohled, okolí, odtok, hráz, stavidlo, život na ploše (lodě, lidé, živočichové, rostliny).
 2. Židovské památky
  Hřbitov: foto s okolím, brána, obřadní síň, detaily zajímavých náhrobků, panoramatický snímek hřbitova (např. od vstupní brány), pohled ven za/přes zeď;
  Synagoga: objekt s okolím (např. ulice bývalé židovské čtvrti), stavební detaily, interiér (pokud je možný přístup a přestože nyní může sloužit již jiným účelům)

Opakované focení

editovat
 1. a b c Pokud existuje zvláštní důvod pro opakované focení, je třeba jej předem konzultovat s garantem tématu.