Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Židovské památky v ČR

Informace o grantu ŽP Jak se zapojit Pravidla podrobně Pomůcky a informace Historie
Wikipedisté mohou opět využívat grant Židovské památky v ČR.
Pravidla jsou shodná s loňským rokem, při malém počtu focených objektů nadále velmi doporučujeme ŽP cestu kombinovat s dalšími tématy.

K fotkám je potřeba vkládat aktuální šablonu {{Mediagrant 2018|Židovské památky}}
a obrázky vkládat i do kategorie Mediagrant 2018:Židovské památky.

Grant řídí komise ve složení Czeva, Jedudedek a Jagro.
E-mail: zpwikimedia.cz

Na stránce Mediagrant III:Židovské památky si můžete prohlédnout starší fotografie.
Všem účastníkům děkujeme!
Zkratka:
  • WP:WPF/ŽPČR

Na území ČR je řada krásných židovských památek (dále také:ŽP), které na Wikimedia Commons dosud nemají fotografie a často ani články na Wikipedii - jedná se především o židovské hřbitovy a synagogy, i když v některých místech jsou tyto již zcela nebo skoro zmizelé a dochovaly se jen portály, zbytky mikve nebo domy v původní židovské uličce. Mnohé z památek jsou v současnosti téměř nebo naprosto neudržované anebo "vděčí" za svůj neutěšený stav vandalským nájezdům, což jsou další důvody tyto krásné objekty s pohnutou historií zdokumentovat, než se jejich kondice ještě zhorší. Cílem grantu je samozřejmě zdokumentovat na fotografiích dosud nezachycené objekty, aby se fotografie daly použít při psaní článků a doplnit do již existujících. Grant by měl pomoci především Wikipedistům, kteří se dokumentaci židovských památek dosud věnovali v rámci fotografování pro jiné projekty (např. FČO, ChÚ) nebo po vlastní ose, vítáni však jsou všichni další a především noví přispěvatelé.

Židovské památky jsou jedním z témat Mediagrantu spravovaného sdružením Wikimedia Česká republika, z jehož prostředků se fotografujícím proplácejí náhrady cestovních výdajů. Projekt není omezen jen na členy sdružení Wikimedia – mohou jej využít všichni wikipedisté, kteří budou souhlasit s jeho podmínkami a budou je dodržovat. Skrze Mediagrant mohou zájemci žádat o proplacení cestovného.

Inspirací byl již několik let dobře fungující projekt Foto českých obcí a projekt Chráněná území.

Pravidla

Pravidla ŽP jsou shodná s pravidly Mediagrantu. Zadáním je pořídit fotografickou dokumentaci (v požadované kvalitě) objektů souvisejících s židovskou tradicí (židovské hřbitovy, synagogy, mikve, muzea, památníky holokaustu apod.). Přijatelný počet závisí na dostupnosti fotografovaných lokalit a „hustotě“ památek v dané oblasti a také na (ne)využití možnosti kombinovat ŽP s jinými tématy (FČO, Chráněná území a památné stromy, Vodstvo apod.). Podmínky proplácení se mohou kdykoliv změnit, a to především při změnách pravidel samotného Mediagrantu, nebude to však mít vliv na již uskutečněné cesty.

Podrobnější informace jsou k dispozici na dalších stránkách.

Co je v oblasti židovských památek zapotřebí editovat

  • Především fotit a fotografie nahrávat - mapu nevyfocených památek najdete zde, hledat samozřejmě můžete i v přehledných seznamech ŽP dle krajů.
  • Psát a doplňovat články o památkách
  • Kompletovat seznamy památek ve zmíněných tabulkách dle krajů
  • Doplňovat GPS k existujícím fotkám i článkům