Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Židovské památky v ČR/Historie

Informace o grantu ŽP Jak se zapojit Pravidla podrobně Pomůcky a informace Historie

Dva roky grantu Fotografování českých židovských památek

editovat
 
O mnoha židovských hřbitovech se moc neví, i když jsou v hojně navštěvovaných památek - zde u hradu Rabí

Projekt Mediagrantu s názvem Židovské památky v ČR si stanovil za cíl postupně shromažďovat fotografie všech existujících českých židovských památek (dále: ŽP). Soustředí se obzvláště na židovské hřbitovy a synagogy, ať jsou tyto dosud v aktivním užívání k náboženským účelům nebo se již využívají jinak. Grant byl spuštěn v srpnu 2011, přičemž insipraci získal v mediagrantových projektech dokumentujících české obce (FČO) a chráněná území (ChÚ).

Když jsme začali o projektu přemýšlet, na české Wikipedii existovala stránka s neúplným seznamem židovských hřbitovů v ČR, z nichž jen některé měly články; existovaly též texty o hlavních synagogách a portál Hebraistika věnující se dané tématice, nicméně nebyly například k dispozici žádné záznamy o budovách českých synagog tak, aby se daly využívat při plánování fotocest.

Prvním krokem tak bylo sepsat seznamy památek dle krajů tak, aby obsahovaly jméno každé z nich, místo a okres, kde se nacházejí, jejich GPS lokaci, krátký popis usnadňující jejich nalezení a také fotografii nebo dokonce odkaz na kategorii na Commons, existuje-li. Je tedy logické, že jedním ze základních pravidel grantu je doplňovat do těchto tabulek informace o nově nafocených objektech, aby byly informace v nich aktuální a aby je tak případně mohli využívat účastníci projektů Mediagrantu.

 
Památník holocaustu ve Valašském Meziříčí

Nejtěžším se ukázalo být doplňování přesné pozice památek, protože některé židovské hřbitovy a synagogy byly v tištěných materiálech nebo na webech sotva kdy zmíněny nebo se jednalo o informace velmi obecné. Kvůli tomu bylo mnohdy nutné kontaktovat obecní úřady, z nichž některé byly velmi nápomocné, dokonce nabídly poskytnout vlastní nebo soukromé fotografie či pro nás dokonce nějaké pořídit. U některých z památek je však dosud jejich přesná lokace neznámá a v tabulkách je uváděna poloha uprostřed vesnice s otazníkem.

Je velmi zvláštní uvědomovat si při focení synagogy to, jak moc se za během let změnil účel budovy. Zatímco některé bývalé synagogy se používají jako koncertní síně a muzea, další (obzvláště ty ve venkovských oblastech, kde místní židovská obec postupně zanikla nebo byla vyvražděna) byly přestavěny na obytné domy, hasičské zbrojnice, obchody nebo dokonce diskotéky (ve zmíněném pořadí např. Babčice, Velhartice, modlitebna v Říčanech, Volyně). Zapomenuto je také mnoho ze židovských hřbitovů, dokonce natolik, že ani někteří místní obyvatelé nemají o jejich existenci tušení. U bývalých synagog je to pak zcela běžný a asi i pochopitelný stav. O něktré hřbitovy je však dobře postranáno - správci obnovují ohradní zdi, stavějí povalené náhrobky a areály zbavují máletových rostlin. Jsou však takové, o které není pražádný zájem a tak se osamělému fotografovi nabízí scenérie rozpadlých náhrobků poházených všude kolem, kopřiv prospívajících tam, kde byly náhrobky rozkradeny, a neprořezané stromy vrhající stín na kamínky pro štěstí, které na náhrobky poskládali návštěvníci před mnoha lety - typickým příkladem může být hřbitov ve středočeské Bosyni.

Na konci června 2013 byly v Trackeru fotografie ŽP ze čtrnácti fotocest a dalších 12 objektů bylo vyfocených v rámci cest nefinancovaných přes Mediagrant. Žádná z nich se nesoustředila pouze nažidovské památky, protože ty se většinou nacházejí ve větších vzdálenostech od sebe a fotografové tak povětšinou plánují své cesty tak, aby zahrnovaly rovněž objekty spadající např. pod FČO či ChÚ.

 
Schrána na tóru v zimní modlitebně bývalé synagogy ve Čkyni

Následující tabulka uvádí fotocesty uskutečněné od srpna 2011 do srpna 2013 a počet fotografií pořízených během nich.

# Fotocesta Židovské památky
FOTKY
Židovské památky
OBJEKTY
Další objekty
FOTKY
Další objekty
OBJEKTY
Fotek celkem Objektů celkem
1 ŽP Soběslavsko 23 4 88 8 111 12
2 ŽP a FČO Volyňsko 87 8 91 10 178 18
3 Synagoga Hluboká a okolí 6 1 18 5 24 6
4 ŽH Č. Krumlov, Kaple PM Bolestné 19 1 15 3 34 4
5 ŽH ve Valašském Meziříčí 30 2 15 2 45 4
6 ŽP - Strakonice, Horažďovice 117 7 104 10 221 17
7 Pluhův Žďár, ŽH Kardašova Řečice 14 1 60 8 74 9
8 Foto ŽP na Klatovsku 108 6 9 2 117 8
9 ŽP Klatovsko (Velhartice, Kolinec, Strážov, Chlistov) 102 9 146 14 248 23
10 ŽP Klatovsko - Podmokly, Sušice, Hartmanice (2denní) 128 9 233 21 361 30
11 ŽP Nová Cerekev, Pacov, Babčice 145 11 111 18 256 29
12 ŽH Třebotov 21 1 0 0 21 1
13 ŽP synagoga ČK, ŽH Rožmberk 37 3 138 20 175 23
14 ŽP Jistebnice, Stádlec, Černovice 91 5 106 16 197 21
15 ŽH+SG Pravonín, ŽH+SG Divišov, ŽH+SG Načeradec* 96 6 0 0 96 6
16 ŽH+SG+ves Běštín, ŽH+SG Rakovník,
ŽH+SG+ves Třebívlice, Jablonec (Libčeves)*
70 6 40 3 130 9
Celkem 1094 80 1174 140 2288 220

* Fotocesty neuvedené v Trackeru

Tabulka níže ukazuje fotocesty vykonané ve stejné době a obsahující další objekty ŽP, jež jsou však vedeny pod jiným tématem Mediagrantu.

# Fotocesta Židovské památky
FOTKY
Židovské památky
OBJEKTY
Další objekty
FOTKY
Další objekty
OBJEKTY
Fotek celkem Objektů celkem
1 ŽP Třeboň, Nová Bystřice 45 3 49 7 94 10
2 ČO, CHU Zlonice-Klobuky 9 1 169 13 178 14
3 Orlické hory (Deštné) 2 1 118 17 120 18
4 Podřipsko 14 1 237 18 251 19
5 Na východ od Chebu 22 2 126 16 148 18
Celkem 92 8 699 71 791 79

Je pravdou, že dva roky existence projektu ŽP jasně ukázaly, že nedosahuje úrovně popularity sesterských projektů ChÚ a FČO - téma samotné neoslovuje širokou veřejnost ani mnoho wikipedistů. Věříme nicméně, že stojí za to v projektu ŽP pokračovat, protože židovská kultura vždy byla součástí historie i společenského života v zemi.