Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/PřF UK/Jak vkládat reference?

Reference se vztahují vždy ke konkrétním tvrzením a to i v případě, že zdroj je použit pro vznik celého článku.

Reference se vkládají pomocí <ref>Zde je text</ref> a na konec článku se pod záhlaví Reference vkládá <references />.

Pokud je třeba v textu odkazovat na stejný zdroj několikrát, je lepší místo opakovaného vkládání stejné reference použít referenci vícenásobnou, a to pomocí atributu name. Při prvním použití se reference vypíše celá <ref name="jmeno">text reference</ref>, každé další použití vypadá pak takto <ref name="jmeno" />. V tabulce referencí se pak nevytváří pro každý takovýto odkaz řádka, ale reference je společná a odkazuje nahoru do textu pomocí rozlišovacích písmen. Jméno reference musí být v rámci článku jedinečné. Jako příklad mohou sloužit reference v článku Mars (planeta).

Pro opakované odkazování na různé stránky jednoho zdroje (např. knihy), vyplňte citační šablonu jen jednou; do pole poznámka= napište [Dále jen XXX], kde XXX je (zkrácený) název zdroje. Na dalších místech, kde budete odkazovat na jiné stránky tohoto zdroje, nevyužívejte šablon, pište jen "XXX, str. tolikatolik". Seznam referencí je pak mnohem přehlednější. Jako příklad poslouží reference v článku Angkor Vat.

Pokud je v referenci potřeba citovat knihu, časopis či web, doporučuje se použít nějakou z citačních šablon, např.: