Wikipedie:Ostrakizace

–> viz též Wikipedie:Blokování

Toto je návrh pravidla pro dlouhodobé zablokováníostrakizace uživatele Wikipedie.

Motivace

 • Nelíbí se mi vytváření jednoúčelových pravidel.
 • Je potřeba mít pružný, ale robustní nástroj pro zacházení s wikipedisty, kteří nabourávají chod projektu nebo poškozují jeho jméno.

Text pravidla

Ostrakizace wikipedisty se provádí na návrh některého ze správců české Wikipedie. Ten navrhuje jméno wikipedisty, který má být zablokován (včetně jeho dalších, i později vytvořených účtů), a dobu, na kterou má být zablokován (stupeň zablokování), a určí místo (stránku) a čas hlasování. Hlasování probíhá stejným způsobem jako hlasování o návrhu závazného pravidla.

Stupně zablokování:

 1. 1 měsíc
 2. 3 měsíce
 3. 6 měsíců
 4. 1 rok
 5. navždy

Stejným postupem, jakým byl uživatel zablokován, se může zablokování zablokovaného wikipedisty zrušit.

V případě, že po vypršení doby zablokování nebo jeho zrušení bude wikipedista pokračovat ve své destruktivní činnosti, může ho kterýkoliv správce během doby jednoho roku po vypršení zablokování bez hlasování zablokovat až na dobu o jeden stupeň delší, než byla doba jeho původního zablokování.

Doporučení

 • Navrhovatel by měl svůj návrh dostatečně odůvodnit.
 • Zablokování není trest, ale ochrana projektu a komunity.
 • Zablokovat wikipedistu na kratší dobu než 1 měsíc může každý správce sám bez hlasování.
 • Navrhovatel by měl pečlivě zvážit, zda wikipedista, kterého navrhuje dlouhodobě zablokovat, škodí projektu natolik, že většina komunity ho mezi sebou jednoznačně nechce.

Poznámka