Wikipedie:Osobní známosti

People icon.svg

Projekt Persönliche Bekanntschaften, česky tedy Osobní známosti, vznikl na německojazyčné Wikipedii v únoru 2008 a těší se stoupající oblibě. Koncem léta 2010 několik kolegů začalo diskutovat o možném rozšíření pro slovenskou respektive českou Wikipedii, zejména v důsledku navázání několika nových kontaktů jako např. mezi Vídní a Bratislavou. Projekt se tedy tímto otvírá i uživatelům české a slovenské Wikipedie - prozatím jen s českým rozhraním a doprovodnými texty; projekt běží na společné databázi, což umožňuje potvrzování známostí i mezi jednotlivými jazykovými verzemi.

O co jde: Jedná se zde o uskutečnění nápadu, zařídit stránku komunity, kde se její aktivní členové, kteří se znají ze setkání, komunitních spolků ap. navenek zviditelní a představí. Každý wikipedista se může k potvrzení přihlásit a potvrzovat jiné uživatelské účty. Uživatel se přihlásí svým hlavním účtem, který si nechá od ostatních potvrdit; další účty nejsou předmětem tohoto projektu.

Zkratka:
 • WP:OZ

Tím se může zlepšit všeobecné klima a mohou se tak eliminovat pochybnosti o identitě wikipedistů a podezření z manipulace. V diskusích může být ihned zjevné, že spolu diskutují dvě zcela reálné osoby, i když se tyto navzájem neznají.

Systém potvrzování je jednoduchý. Není zapotřebí žádných "externích" potvrzení identit a dobře tak koresponduje se zásadami ochrany osobních údajů a zachování anonymity.

2008 - 2021
Wikimania Project Leaflet

Jak to fungujeEditovat

Jak víme, může každý uživatel založit více uživatelských účtů za různým účelem: jak legitimně, tak i s úmyslem škodit. Jako „hlavní účet“ na stránkách tohoto projektu platí pouze takový účet, který je potvrzen přinejmenším třemi již dříve potvrzenými osobami na základě osobního setkání jako patřící jisté reálně existující osobě. Děje se tak pomocí poloautomatizovaného potvrzení na stránce projektu.

Potvrzovat jiné mohou pouze již potvrzené účty. Účast je dobrovolná.

Anonymita, ochrana osobních údajůEditovat

Oproti běžné identifikaci má tento systém tu výhodu, že nezasahuje do internetové anonymity. Každý účastník může zvolit, zda se nechá potvrdit jako skutečná osoba nebo pod svým nickem - tak, jak vystupuje ve Wikipedii. Žádné osobní údaje nejsou prozrazeny.

Co z toho kdo máEditovat

 • všeobecně známí wikipedisté zde mohou dostat mnoho potvrzení - a také mohou mnohé potvrdit
 • málo známí wikipedisté získají respekt komunity již tehdy, když se jednou dostaví na nějaké setkání a nechají se potvrdit.
 • vedlejší účty (loutky) potvrzovány nejsou - již z toho důvodu, že je nikdo osobně nezná.

Jak na toEditovat

Screenshot potvrzovacího formuláře

Přístupné každému - bez podmínekEditovat

Nejedná se zde o žádné hlasování a proto nejsou pro účast kladeny žádné podmínky. Zúčastnit se může každý. Pořadí účastníků projektu nemá žádného významu.

Pravidla jsou jednoduchá:

 1. V případě že umíte německy a máte nastavenou němčinu jako jazyk uživatelského rozhraní, můžete přirozeně použít i německých textů a stránek projektu; jinak si ve vašem nastavení („Einstellungen“) přepněte jazyk na češtinu nebo slovenštinu a volbu uložte („Speichern“).
 2. Jako první je nutno aktivovat příslušné údělátko (gadget) v tvém osobním nastavení na německé Wikipedii (tab „Helferlein“, popř. „Udělátko“), oddíl „Veränderung der Oberfläche“, tam „Erweiterte Benutzeroberfläche für Wikipedia:Persönliche Bekanntschaften aktivieren, um Bestätigungen hier vornehmen zu können“, změnu uložit.
 3. Účet, který má být hlavním a který má být potvrzen, se zanese na stránce neue Anfragen (nové žádosti), kde je nutno řídit se pokyny, a kde se posléze klinutím na „chci se registrovat jako účastník projektu“ je možno se registrovat. Tento účet je zpočátku nepotvrzený a jeho majitel proto ještě nemůže sám potvrzovat jiné účty. Proje je smysluplné registrovat se až tehdy, když již došlo k osobnímu setkání s jinými účastníky nebo k němu bezprostředně dojít má, např. u příležitosti různých setkání.
 4. Poté, co tvůj účet byl potvrzen třemi jinými, již potvrzenými účastníky, platí jako potvrzený účet a ty o tom budeš vyrozuměn (a sice zde na diskusní stránce tvého účtu na německé Wikipedii, kde je možno si objednat i další vyrozumění - viz v sekci FAQ).
 5. Potvrzení účastníci mohou (a mají) potvrdit všechny jiné uživatele, které osobně znají se setkání ve skutečném životě. Takové potvrzení není v žádném případě nějaké hodnocení, vztah osob (sympatie, antipatie ap.) zde vůbec nikoho nezajímá.

Co je zde nepřípustné:

 • Poznámky, týkající se konkrétních osobních dat nebo vztahů, kritika nebo i pozitivní hodnocení apod. - takové poznámky a údaje budou na přání odstraněny - žádosti je možno podat na této stránce.
 • Potvrzovat účastníky, které jsi ve skutečném životě nepoznal, i když jsi o jejich identitě jakkoliv přesvědčen.
 • Nežádoucí je potvrzení více účtů jedné a té samé osoby, tedy potvrzení i vedlejších účtů. To je považováno za podvod, který dlouhodobě nezůstane utajen.
 • Ruční editace stránky neue Anfragen (nové žádosti), a již vůbec ne přihlašování jiných účtů než svého hlavního.

Na okrajEditovat

 • Doporučujeme zařadit si stránku noví účastníci mezi své sledované stránky; na této stránce je uveden seznam všech nových účastníků za poslední dva měsíce.
 • Pokud chceš svou účast na projektu zrušit, bude tvůj účet v databázi anonymizován. Postvrzení těmito účty však z důvodů konzistence budou zachovány, záznamy v protokolovacích knihách databáze také. Anonymizace spočívá v přejmenování účtu na Ex-Teilnehmer (česky tedy bývalý účastník) a může být kdykoliv zpětně změněno na skutečný název účtu.
 • V případě zneužití resp. podvodu bude takový účet včetně všech potvrzení označen jako „smazaný“.
 • Komunikovat s provozovateli projektu Osobních známostí lze na uvedených diskusních stránkách nebo na stránkách zodpovědných kolegů, viz též impresum.

FAQEditovat

Mým domovským projektem není německá Wikipedie. Mohu se účastnit?Editovat

 • Přirozeně. Předpokladem je, že tvůj uživatelský účet je napojen na systém SUL. Přitom ani není nutné na německé Wikipedii předtím editovat. Zcela stačí, že jsi v minulosti německou Wikipedii navštívil a že zde tedy byl tvůj účet automaticky ("autocreated"), a sice minimálně čtyři dny před registrací v projektu Osobní známosti.

Má jazyk, který mám nastaven pro rozhraní, na potvrzení nějaký vliv?Editovat

 • Ne. Potvrzování běží přes jednu a tu samou databázi, což má mimo jiné za následek, že je možno potvrzovat se vzájemně i s německými, rakouskými nebo švýcarskými kolegy. Lokalizace jazyka rozhraní (v uživatelském nastavení) má pouze vliv na to, zda se společné stránky ukáží německy nebo česky (slovenský překlad rozhraní zatím neexistuje, při volbě slovenštiny se automaticky ukáže české rozhraní).

Mění se mou účastí na projektu něco na mé anonymitě?Editovat

 • Ne. Potvrzení se týká výlučně uživatelského konta bez kontroly nějakých osobních dat. Pozor je pouze nutno dávat u komentářů kde došlo k setkání - zde by byly domněnky o "profilu pohybu" možné, což ovšem platí i pro seznamy účastníků komunitních setkání a srazů na stránkách Wikipedie.

Existuje něco jako nezávislá kontrola?Editovat

 • Ne. Jak již říká název projektu: „osobní známosti“ - tedy přímé kontakty ve skutečném životě - jsou nezbytné. Při stoupajícím počtu potvrzení se možnost manipulace blíží k nule.

Je s jistotou možné vyloučit potvzení vedlejších účtů?Editovat

 • Na tom se stále pracuje, i když dlouhodobě je to dost nepravděpodobné. V případě podezření se můžeš obrátit na provozovatele projektu - viz níže impresum.

Co dělat, když na srazy wikipedistů nechodím?Editovat

 • Nacházíš se zde na chybné stránce.
 • Zkus na nějaký wikipedistický sraz zajít. Potkáš zajímavé lidi - a budeš i potvrzen.
 • Navštiv i různá jiné setkání jako jsou konference wikipedistů a podobně.

Co mám dělat, když mne potvrdí někdo, koho neznám?Editovat

 • Pravděpodobně se jedná o omyl či záměnu. Oznam to provozovatelům (viz níže impresum), takový záznam může být z databáze odstraněn. Napřed se ovšem můžeš ujistit o správnosti potvrzení na diskusní stránce potvrzujícího.

Jak se dovím, kdo mne potvrdil?Editovat

 • Na stránce Opt-in: Benachrichtigungen je možno objednat si robotické vyrozumění, pokud Tě někdo povrdí (příklad); stránku edituj a zanes se do seznamu. Robot takové oznámení umístí na tvé diskusní stránce - ovšem pouze zde na německé Wikipedii.

Jaký má tento projekt význam?Editovat

 • Propojuje anonymní členy komunity s reálnými osobami a motivuje tak k následování.
 • V diskusích ukazuje, že se jedná o osobu, která existuje, a ne o nějaký vedlejší či dokonce loutkový účet nějakého uživatele.
 • Neznámým, hlavně pak novým uživatelům umožňuje získat uznání komunity.

BabelEditovat

Babylon – informace o uživateli
Wikipedisté podle jazyka

překládat:

ImpresumEditovat

V případě otázek technického rázu je možno obrátit se na uživatele Ireas a Euku (editovací práva má i uživatel Wiegels). S nimi lze komunikovat německy resp. anglicky. V případě česky nebo slovensky psaných dotazů je možno psát i na diskusní stránku projektu nebo obrátit se přímo i na uživatele -jkb-.

Externí odkazyEditovat