Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Semaforky

Záznamy pověřenců o vadáchEditovat

Záznamy pověřenců o vadách
  Červený
  Oranžový
  Zelený

Pověřenci pro nominaci NČ mohou pro řízení průběhu nominací a koordinaci své práce používat takzvané „semaforky“, záznamy o vadách článků na nominačních stránkách. Jsou to grafické barevné symboly doplněné stručným popisem vady a případně datem jejího zjištění. Editovat tyto semaforky by za normálních okolností měli pouze sami pověřenci.

Červený semaforek se používá v případě, že vada je buď tak vážná, že podle názoru pověřence není únosná ani u Dobrých článků, anebo pokud známá vada zůstává po delší dobu neopravena.

Pokud do týdne na červený semaforek nebude nikdo reagovat (nezačne vadu odstraňovat nebo aspoň neslíbí termín jejího odstranění), mohou pověřenci článek bez dalšího upozornění vyřadit z nominace.

Oranžový semaforek se používá v případě méně závažných vad, které však stejně znemožňují povýšení článku na Nejlepší.

Zelený semaforek znamená, že vada již byla v uspokojivé míře odstraněna.

Pokud na vadu upozorní wikipedisté v diskusi, ale pověřenci pro ni nevytvoří zvláštní semaforek, neznamená to, že je taková vada bezvýznamná; předpokládá se, že autor nebo wikipedista, který článek nominoval, se bude zabývat každou vadou článku bez ohledu na přítomnost semaforku.

Články, u kterých je červený nebo oranžový semaforek, by se neměly posouvat do hlasování ani by se nemělo případné hlasování uzavírat s pozitivním výsledkem.