Wikipedie:Kompromis nebo neutralita

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Návrhy, poznámky a úvahy Wikipedisty:Jana Pospíšila.

(Tento text chce přiblížit zásady Wikipedie:Příručka pro aplikaci NPOV. )

Představme si, že vyvstala potřeba popsat „Zvířátko XY“. Předpokládejme, pro účely tohoto výkladu, že jsme Všemohoucí, a víme, že toto zvířátko je velice vzácné, vyskytuje se na světě v několika exemplářích, málokdo jej viděl, ale existují o něm stovky „učených“ knih. Víme, že je malé jako myš, polymorfní, trochu jako chameleon neustále mění svou barvu a je převážně modré.

Přijde wikipedista A a napíše:

„Zvířátko XY je tak malé, že není skoro vidět a je černé.“

Protože svět přemýšlí převážně černobíle, přijde wikipedista B a pahýl článku přepíše takto:

„Zvířátko XY je sice malé, ale mnozí jej viděli a je bílé.“

Načež wikipedista A nasadí šablonu {{NPOV}}, revertuje obsah článku a “svatá válka“ za své lepší Wikipedie:POV může začít. Protože jsou to ale zkušení wikipedisté, vědí, že se musí bez osobních válek dohodnout. A tak učiní kompromis a napíšou:

„Zvířátko XY je středně velké, popsali je mnozí výzkumníci, a je šedivé.“

Víme však, že svět není strikně černobílý. Přichází wikipedista C, který je výrazně levicově zaměřen, a tak „edituje s odvahou“ a od plic vsouvá do článku své vyhraněné POV:

„Zvířátko je středně velké, je popsáno v mnoha vědeckých publikacích, a je rudé.“

Načež takovýto článek vyfasuje nálepku {{NPOV}}. Zkušení wikipedisté A, B a C dobře vědí, že nesmí vyvolat kvůli Zvířátku XY konflikt, a tak se po dobrém domluví na kompromisním textu:

„Zvířátko XY je středně velké, mnoho odborných knih to dosvědčuje, a je šedo-růžové.“

Existuje také velmi malá menšina vědců, kteří tvrdí, že toto zvířátko je také modré, ale protože se ve Wikipedii nenalézá žádný wikipedista s „modrým názorem“, ostatní tento POV odvrhnou jako pověrečný, a vůbec se jím v textu nezabývají („to přece všichni vědí, že to zvířátko nemůže být nikdy modré!“).

My však, protože jsme pro tento případ Vševědoucí, víme že SPRÁVNÝ POSTUP s respektováním všech POV by vyústil v tento neutrální (NPOV) popis, který by byl, při vší nedostatečné lidské vědomosti o tomto fenoménu, asi takovýto:

„Zvířátko XY je velice proměnlivé, zdá se, ve svém zbarvení. Víme o něm mnoho různých informací, bohatá odborná literatura si však v některých detailech protiřečí.
  • Převážná skupina biologů má důkazy, je zvířátko je bílé.
  • Skupina oborníků vedená profesorem XYZ má zase důkazy, že zvířátko je černé.
  • Na Universitě CUCU (Pensilvánie) vědci na jednom odchyceném exempláři pozorovali odstín do růžova.
  • Někteří dobrodruzi-cestovatelé, jako Holub, Wiegwel a Norsken pozorovali při svých cestách po Jižní Americe, že zvířátko se často jeví jako do modra zbarvené.“

A tak na závěr radíme (jako Vševědoucí):

  • nikdy zpočátku neznáte všechna hlediska (úhly náhledu, POV), nedělejte tedy definitivní závěry, i když máme vyhraněné názory (své POV), připusťme, že existují i jiní lidé s jinými POV
  • shromažďujme všechna hlediska (POV) a nebojujme za „správnost“ našeho POV*nečiňme kompromisní formulace, může to výrazně zkreslit pravdivost a objektivnost článku
  • poctivým vyjmenováním všech názorů, jejich pečlivým zdokumentováním a ocitováním referencemi dospějeme k neutrálnímu popisu našeho předmětu článku encyklopedie, a tak se dostaneme co nejblíže k pravdě o věci.