Wikipedie:Jmenný prostor/Návrh nového uspořádání

Toto je návrh na změny ve jmenných prostorech. Má několik částí, z nichž některé jsou na sobě částečně závislé, jiné jsou naopak zcela autonomní.

Všechny změny jsou proveditelné ihned se žádnými, nebo zcela minimálními náklady na provedení (některé změny vyžadují dummy editaci, jiné kontrolu před provedením na možný výskyt kolizí).

Žádná změna nemá sekundární účinky v podobě nutných oprav, vše je zpětně kompatibilní.


Přirozené názvy diskusních stránek

Většina slovanských wikipedií, ale i některé jiné, má názvy diskusních stránek v přirozeném jazyce. (sk:, ru:, pl:, uk:, hr:, sr:, et:, sl:, el:)

Návrh

Současný stav
Hlavní
prostor
Diskusní
prostor
Alias(y)
k diskusnímu
prostoru
(hlavní) Diskuse Talk
Wikipedista Wikipedista diskuse User talk
Wikipedie Wikipedie diskuse Project talk
Soubor Soubor diskuse Image talk
MediaWiki MediaWiki diskuse MediaWiki talk
Šablona Šablona diskuse Template talk
Nápověda Nápověda diskuse Help talk
Kategorie Kategorie diskuse Category talk
Portál Portál diskuse Portal talk
Navrhovaný stav
Hlavní
prostor
Diskusní
prostor
Alias(y)
k diskusnímu
prostoru
(hlavní) Diskuse Talk
Wikipedista Diskuse s wikipedistou Wikipedista diskuse, User talk
Wikipedie Diskuse o Wikipedii Wikipedie diskuse, Project talk
Soubor Diskuse o souboru Soubor diskuse, Image talk
MediaWiki Diskuse o MediaWiki MediaWiki diskuse, MediaWiki talk
Šablona Diskuse o šabloně Šablona diskuse, Template talk
Nápověda Diskuse o nápovědě Nápověda diskuse, Help talk
Kategorie Diskuse o kategorii Kategorie diskuse, Category talk
Portál Diskuse o portálu Portál diskuse, Portal talk

Konsekvence

Jeden robotický průchod k nahrazení všech stávajících názvů na nové. Všechny stávající odkazy přesto zůstávají nadále platné a odkazují na správné místo...

Pravidla

Autoři by si měli časem zvyknout na nové názvosloví a používat ho. Žádné vynucování tohoto používání není, neboť i původní tvar zůstává platný. Opravy starých verzí na nové během běžných editací je vítáno.


Zkrácené aliasy ke jmenným prostorům

V diskusích se hodí psát zkráceně, taktéž je praktické zadávat do vyhledávacího políčka zkrácený odkaz. Ale současné řešení pomocí přesměrování je krajně nevhodné. Vzhledem k částečným kolizím s již existujícími prefixy a zároveň ne přílišné využívanosti prostorů MediaWiki (diskuse) a Soubor (diskuse) se tento návrh na ně nevztahuje.

Návrh

Jmenný prostor Zkrácený alias
(hlavní) (není)
Diskuse d
Wikipedista u (uživatel)
Wikipedista diskuse ud
Wikipedie w
Wikipedie diskuse wd
Šablona š
Šablona diskuse šd
Nápověda n
Nápověda diskuse nd
Kategorie k
Kategorie diskuse kd
Portál p
Portál diskuse pd

Konsekvence

Všechny stávající odkazy zůstávají nadále platné a odkazují na správné místo.

Pravidla používání

Zkrácené aliasy nesmějí být používány v hlavním jmenném prostoru a jejich použití by mělo být minimalizováno v ostatních nediskusních jmenných prostorech.


Alternativní alias ke jmennému prostoru Wikipedie

Protože si mnozí lidé pletou zápis jména Wikipedie (diskuse) a Wikipedia (diskuse) a současný zápis Wikipedia: odkazuje na anglickou Wikipedii, bylo by vhodné vytvořit patřičné alternativní aliasy.

Návrh

Hlavní
prostor
Alias(y)
k hlavnímu
prostoru
Diskusní
prostor
Alias(y)
k diskusnímu
prostoru
Wikipedie Wikipedia Wikipedie diskuse Wikipedia diskuse

Konsekvence

Všechny stávající odkazy na jmenný prostor Wikipedie (diskuse) zůstávají nadále platné a odkazují na správné místo. Pokud bylo někde odkazováno na anglickou Wikipedii pomocí Wikipedia:foobar, musí být přepsáno na en:foobar.

Pravidla

Tento alias je jen k tomu, aby v případě uložení článku s chybným odkazem nemusela být vzápětí dělána další, opravná, editace. Pokud by byl někde takový odkaz při běžné editaci spatřen, měl by být přepsán na správné Wikipedie (diskuse).


Nový jmenný prostor Rejstřík / Seznam

Seznam je zcela specifický případ stránky a proto by měl být vyčleněn do zvláštního jmenného prostoru. Název jmenného prostoru bude vycházet z pravidel řazení.

Návrh

Hlavní
prostor
Alias(y)
k hlavnímu
prostoru
Diskusní
prostor
Alias(y)
k diskusnímu
prostoru
Rejstřík r Diskuse o rejstříku Rejstřík diskuse, rd
Seznam (není) Diskuse o seznamu Seznam diskuse

V případě neschválení přirozených názvů diskusních prostorů je diskusním prostorem Rejstřík (Seznam) diskuse. Zkrácený alias u Seznamu není.

Konsekvence

Bude třeba koordinovaně (není však nutné najednou) přesunout stránky seznamů.

Pravidla

Bude třeba vytvořit pravidla použití daného jmenného prostoru. Veškeré další podrobnosti kolem používání a přesunu by se měly diskutovat až v případě schválení.


Nový jmenný prostor WikiProjekt

WikiProjekty jsou specifické stránky a proto by měly být vyčleněny do zvláštního jmenného prostoru. Na některých wikipediích už tak učinili. Kromě toho se tím zkrátí zápis odkazu na projekty a odpadne nutnost přemýšlení nad tvarem zápisu (kde správně napsat velká písmena).

Návrh

Hlavní
prostor
Alias(y)
k hlavnímu
prostoru
Diskusní
prostor
Alias(y)
k diskusnímu
prostoru
WikiProjekt Wikiprojekt, wp Diskuse o WikiProjektu WikiProjekt diskuse, Diskuse o Wikiprojektu, wpd

V případě neschválení přirozených názvů diskusních prostorů je diskusním prostorem WikiProjekt diskuse.

Konsekvence

Bude třeba přesunout současné Wikipedie:WikiProjekt * a Wikipedie diskuse:WikiProjekt * stránky a následně upravit odkazy (to udělá robot prostým nahrazením). Přesměrování z jmenného prostoru Wikipedie bude po kompletním přesunu všech projektů zrušeno.

Pravidla

Odpovdají současnému vytváření WikiProjektů.verze 20060817223405 Danny B.
základ
verze 20061027142747 Danny B.
úprava u přechodu na přirozené názvy diskusních stránek