Wikipedie:Jmenný prostor/Návrh jmenného prostoru pro záznamy o autorech

Motivace

Při přebírání z externích zdrojů anebo i při slučování a rozdělování stránek panuje nepořádek v uvádění autorů. I když se přispěvatelé snaží práva dodržovat, nemohou udržet jednotný způsob, jak je zaznamenávat. Někdy jsou záznamy uváděny různými způsoby ve shrnutích editace, jindy v šablonách u překladů. Výsledek je, že nástroje, které mají vypisovat autory např. u statických dumpů Wikipedie, nemohou dělat nic jiného, než tyto údaje ignorovat a vypsat jen autory z historie. Výsledkem je, že se efektivně ztrácejí záznamy o autorství části přispěvatelů, což je nespravedlivé a v rozporu s autorským zákonem a licencí (ať už GFDL nebo CC-BY-SA).

Návrh řešení

Jmenný prostor

Zavést jmenný prostor, pracovně jej nazvěme "Autoři", v němž se budou uchovávat záznamy o externích autorech, tj. o takových autorech, kteří přímo needitovali daný článek a proto buď nejsou vůbec uvedeni v historii. Pokud by k článku nebo jiné stránce existovala ekvivalentní (stejně pojmenovaná) stránka v jmenném prostoru "Autoři", v historii by se výrazně uvedl odkaz na ni s vysvětlujícím textem.

Nový jmenný prostor se může jmenovat i jinak, návrhy jsou:

 • Autoři
 • Autorství
 • Historie
 • Copyright

Nebojte se navrhnout lepší.

Obsah stránky v novém jmenném prostoru

Stránka v tomto jmenném prostoru by obsahovala:

 1. Nějakou hlavičkovou šablonu, která by zajišťovala odkaz na původní článek, popřípadě upravovala styly
 2. Tělo tvořené seznamem záznamů o převzatých dílech. Šlo by o tzv. hvězdičkový seznam, kde jednotlivé řádky jsou odraženy hvězdičkami *.
 3. Patičku uzavírající styly.

Pokud je převzaté dílo obsahuje v sobě další převzatá díla, uvedou se stejným způsobem, pouze odraženy o úroveň níže.

Položka seznamu

Položku seznamu bude tvořit šablona (pracovně nazvaná "Převzato", která bude nějak přehledně zobrazovat následující parametry (zpravidla se vyplňují jen některé z nich):

{{Převzato
|autoři - popis = pokud není možné autory určit přesně, např. ("zaměstnanci podniku XY")
|autoři - seznam = seznam autorů, oddělených středníky, v závorce za autorem může být bližší vysvětlení k němu
|autoři - URL = odkaz na stránku se seznamem autorů

|copyrightové doložky - seznam = seznam copyrightových doložek oddělených středníky. Pokud jsou uvedeny,
     je třeba je podle licence CC-BY-SA 3.0 zachovat.
     Copyrightovou doložkou je např. údaj "© Univerzita XY, 1988" (znak "©", jméno držitele práv, rok prvého zveřejnění)

|zdroj - popis = slovní popis zdroje, z něhož bylo dílo převzato
|zdroj - citace = popis zdroje pomocí citační šablony
|zdroj - URL = URL zdroje
|zdroj - wikiodkaz = pokud je zdrojem wiki WMF, wikiodkaz
|zdroj - revize = u wikiodkazu je možné uvést i revizi

|cíl - popis = slovní popis, do kterého místa článku byl text vložen
|cíl - revize = číslo revize, odkdy je převzaté dílo součástí článku

|uvolnění - popis = slovní popis, kde lze najít potvrzení o uvolnění díla pod svobodnou licencí
|uvolnění - OTRS = číslo OTRS ticketu
|uvolnění - povolený zdroj = odkaz na podstránku ve [[Wikipedie:Povolené zdroje]]
|uvolnění - URL = URL na stránku, kde je potvrzení o uvolnění
|uvolnění - kontrola = podpis člověka, který zkontroloval, zda na daném URL 
            je skutečně prohlášení o uvolnění pod potřebnými licencemi

|GFDL = možnosti jsou ano/ne. Určuje, zda je přebírané dílo k dispozici i pod GFDL nebo jen pod CC-BY-SA.

|neplatné - popis = slovní popis, proč už se tento záznam na článek nevztahuje
|neplatné - čas = čas, odkdy je už záznam o autorských právech neplatný (např. 2009-06-04 20:06Z)
|neplatné - revize = číslo revize, odkdy je už záznam o autorských právech neplatný
}}

Další vývoj

Pro další vývoj systému bude vhodné, když jej převezmou další wiki. Z hlediska strojového zpracování by bylo nejlepší, kdyby byly jednotlivé parametry nelokalizované, v angličtině, ale aby si uživatelé systém osvojili, je lokalizace nutná. Někde se jen bude muset udržovat seznam parametrů s jejich lokalizovanými verzemi v jednotlivých jazycích. Po prodiskutování zde bude by se měl výsledek vzít a podat jako návrh na metě.