Wienova konstanta

konstanta Wienova posunovacího zákona

Wienova konstanta je konstanta úměrnosti pro Wienův posunovací zákon, který určuje vlnovou délku, na níž absolutně černé těleso nejvíce září. S pomocí Planckova vyzařovacího zákona lze odvodit vztah Wienovy konstanty k dalším fundamentálním konstantám, ze kterého plyne, že po redefinici SI je od r. 2019 její hodnota pevně stanovenou konstantou:[1]

(přesně),

kde je Planckova konstanta, je rychlost světla ve vakuu a je Boltzmannova konstanta. Číselný faktor je řešením rovnice , které nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí, ale lze jej získat numericky s libovolnou přesností.

ReferenceEditovat

  1. Fundamental Physical Constatnts; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Dostupné online, PDF (anglicky)