Wienova konstanta

konstanta Wienova posunovacího zákona

Wienova konstanta je konstanta úměrnosti pro Wienův posunovací zákon, který určuje vlnovou délku, na níž absolutně černé těleso nejvíce září. S pomocí Planckova vyzařovacího zákona lze odvodit vztah Wienovy konstanty k dalším fundamentálním konstantám, ze kterého plyne, že po redefinici SI je od roku 2019 její hodnota pevně stanovenou konstantou:[1]

(přesně),

kde je Planckova konstanta, je rychlost světla ve vakuu a je Boltzmannova konstanta; číselný faktor je řešením rovnice , které lze v uzavřeném tvaru vyjádřit jen pomocí Lambertovy funkce W, ;[2] hodnotu konstanty lze vyčíslit numericky s libovolnou přesností.

ReferenceEditovat

  1. Fundamental Physical Constants; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Wien wavelength displacement law constant (anglicky)
  2. VALLURI, Sree R.; JEFREY, David J.; CORLESS, Robert M. Some applications of the Lambert W function to physics. Canadian Journal of Physics. 2000, roč. 78, čís. 9, s. 823–831. Dostupné online. ISSN 0008-4204. DOI 10.1139/p00-065. (anglicky)