Wernickeova encefalopatie

onemocnění

Wernickeova encefalopatie se projevuje klasickou trias příznaků:

  • zmateností
  • okohybnou poruchou
  • mozečkovou ataxií s dysartrií

Magnetická rezonance nachází symetrické léze thalamu, corpora mamillaria, v tektu a v periakveduktální šedi.

Příčinou Wernickeovy encefalopatie je nedostatek thiaminu při malnutrici, často u osob závislých na alkoholu. U alkoholiků může dojít k dekompenzaci latentní hypovitaminózy B1 a k rozvoji Wernickeovy encefalopatie po podání infuze s glukózou bez přidání thiaminu. Jde o akutní stav, který má bez léčby vysokou mortalitu a morbiditu.

Vedle alkoholismu jsou možnými příčinami opakované zvracení, chronická jaterní a gastrointestinální onemocnění nebo bariatrická chirurgie v léčbě obezity.[1]

ReferenceEditovat

  1. Růžička et al. Neurologie, Triton 2019: s. 370