Vyznamenání za umění a vědu

Vyznamenání za vědu a umění (německy: Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft), také zvané literis et artibus („Vědám a umění“ – řádové heslo), založil císař František Josef I. roku 1887 jako rakousko-uherské vyznamenání pro vědce a umělce. Zanikl v roce 1918.

Vyznamenání za umění a vědu
Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft
Uděluje

Rakousko-Uhersko
Založeno 1887
Zrušeno 1918
Stát Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Heslo Literis et Artibus
Zakladatel František Josef I.
Třídy 1
Popis oválná zlatá medaile s poprsím Františka Josefa I., ovinutá zlato-černým věncem a převýšená císařskou korunou

Vyznamenání nahradilo dosud udělované zlaté medaile „Literis et artibus“, které nebyly určeny k nošení a bylo řídce udělováno za kulturní a vědecké zásluhy. Medaile byla udělována v jednom stupni a nosila se na červené stuze kolem krku. Ideově, heslem a barvou stuhy na něj navazuje Čestný odznak Za vědu a umění Rakouské republiky.

Z Čechů je nosil například Antonín Dvořák, Josef Václav Myslbek, Václav Brožík, Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Goll a Antonín Randa.

Literatura editovat

  • LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-71-0. 
  • MĚŘIČKA, Václav. Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Vídeň: [s.n.], 1974. 
  • VON PROCHÁZKA, Robert Freiherr. Österreichisches Ordenshandbuch. Mnichov: [s.n.], 1979. 
  • KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006. ISBN 80-85983-71-0. 
  • Nejvyšší rozhodnutí

Externí odkazy editovat