Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

státní vyznamenání

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo od 21. 4. 1951 do 15. 10. 1990 jedním ze státních vyznamenání Československé a později Československé socialistické republiky. Zřízeno bylo vládním nařízením č. 30/1951 Sb., přičemž propůjčováno bylo „osobám, které svou vynikající prací jsou předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo jsou vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívají k zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky“ (§ 6 vládního nařízení č. 30/1951 Sb.). Propůjčoval je na návrh vlády prezident republiky, a to formou předání samotného vyznamenání, diplomu a průkazky (čl. V odst. 2 a 3 Stanov, které byly přílohou vládního nařízení č. 30/1951 Sb.).

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Základní info
Aktivita: od 21. 4. 1951 do 15. 10. 1990
Země původu: Československo
Stuha

Popis vyznamenání je uveden v čl. V odst. 4 Stanov: „Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu má tvar kruhu o průměru 33 mm. V dolní části vystupuje do popředí stavba z kvádrů, na níž jsou písmena ČSR. Nad stavbou je pěticípá hvězda se srpem a kladivem a za ní čtyři vlající prapory. V pozadí jsou po obou okrajích dvě lipové ratolesti. Na rubu vyznamenání je nápis „Za zásluhy o výstavbu“, nad ním lipová ratolest a dole matriční číslo. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsem, vytvořeným dvěma svazky klasů, je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je rudá s dvěma 3 mm širokými modrými proužky uprostřed.

Zrušeno bylo s účinností od 15. 10. 1990 zákonem č. 404/1990 Sb.

PramenyEditovat

  • vládní nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“

Externí odkazyEditovat