Otevřít hlavní menu

Vojenská zpravodajská služba (Slovensko)

slovenská zpravodajská služba

Vojenská zpravodajská služba (slovensky Vojenská spravodajská služba, ve zkratce VSS) je speciální služba, která plní úlohy zpravodajského zabezpečení obrany Slovenské republiky (SR) v působnosti ministerstva obrany SR v rozsahu stanoveném zákonem Národní rady SR č. 198/1994 Sb. o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a statusu Vojenského zpravodajství.

Rozsah činnostiEditovat

Získává, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o aktivitách, které vznikají v zahraničí a směřují proti suverenitě, svrchovanosti, územní celistvosti a obranyschopnosti SR, získává, soustřeďuje a vyhodnocuje informace:

  • důležité pro zabezpečení obrany SR
  • o činnosti ohrožující ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost a obranyschopnost SR
  • o aktivitách cizích zpravodajských služeb
  • o terorismu
  • o skutečnostech umožňujících vážně ohrozit nebo poškodit vojensko-hospodářské zájmy SR
  • o ohrožení či úniku údajů obsahujících utajované skutečnosti

V rozsahu své působnosti se VSS podílí na plnění dalších úkolů, zejména úkolů ozbrojených sil SR, úkolů na poli ochrany utajovaných skutečností a úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a dohod

Úkoly VSS plní příslušníci VSS, kteří jsou ve služebním poměru k ozbrojeným silám SR.

Externí odkazyEditovat